En ocasions es produeixen situacions atmosfèriques que afavoreixen alts nivells de concentració dels dos contaminants més presents a l'aire a Barcelona i al seu entorn metropolità.

És aleshores quan es declara episodi de contaminació (en fase d'avís preventiu o d'episodi de contaminació amb o sense restricció de trànsit) per partida doble: tant per acumulació de pols (partícules PM10) com de gasos contaminants (NO2).

La declaració d'episodi en qualsevol de les fases suposa l'activació del dispositiu municipal corresponent, així com les recomanacions de salut a tota la ciutadania i, especialment, als col·lectius més vulnerables.