Les estacions de control

A Barcelona hi ha distribuïdes 11 estacions que mesuren contínuament els principals elements que constitueixen la pol·lució ambiental i que poden afectar la salut de les persones. Les dades d’aquestes estacions, juntament amb altres mòduls meteorològics i de dispersió fisicoquímica, es processen informàticament i proporcionen un estat molt aproximat del nivell real dels contaminants en cada punt de la ciutat.

Aquest sistema d’estacions de mesurament està homologat, pel que fa al seus requisits tècnics, per la normativa de la Unió Europea, que és l’estàndard que s’utilitza a les ciutats capdavanteres en el control ambiental.

Una vegada registrades, les dades puntuals proporcionen també anàlisis diàries, mensuals i anuals. En aquest enllaç es poden consultar tant l'evolució per hores com l'històric de dades.