Les previsions

Aquest web incorpora previsions de la qualitat de l’aire per al diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules inferiors a 10 micres (PM10). El sistema utilitzat es basa en un model de dispersió de contaminants anomenat ADMS-Urban, el mateix que utilitzen Londres i París, entre d'altres ciutats, per a les seves previsions. En el cas de Barcelona, aquest programari és gestionat per Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà.

Per elaborar la predicció, el sistema utilitza tot l’inventari d’emissions de Barcelona i l’entorn (trànsit, activitat industrial, sector comercial i domèstic, port, aeroport, etcètera), així com la previsió meteorològica i de contaminació de fons exògena a l’àmbit. Aquest model té un marge d’encert de l’índex de qualitat de l’aire d'un 71%.

Existeixen altres models, com per exemple el sistema de pronòstic de la qualitat de l'aire operacional per a Espanya (CALIOPE) del Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), que proporciona el pronòstic de la qualitat de l'aire per a Europa i Espanya, www.bsc.es/caliope/es.