Desactivat l'avís preventiu d'episodi ambiental de contaminació

Atesa l'evolució favorable de les condicions atmosfèriques des de l'activació de l'avís preventiu el passat dijous 15 de juny, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha desactivat, avui dilluns 19 de juny, l'avís preventiu d'episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per nivells elevats de diòxid de nitrogen (NO2).

Tal i com especifica l’informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, de la Generalitat de Catalunya, la desactivació de l’avís preventiu ve determinada pel fet que durant el dia d’ahir, diumenge 18 de juny, no es va superar el valor de 160 μg/m³ de NO2 a cap punt de mesurament.

Alhora, els nivells de NO2 han disminuït a totes les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i, actualment, estan per sota dels valors límit establerts per la legislació.

La previsió dels models de dispersió de contaminants atmosfèrics per al dia d’avui (dilluns 19 de juny) i de demà (dimarts 20 de juny), indica que els nivells de NO2 no superaran el valor horari de 160 µg/m3.