La contaminaciA?, un problema d'Estat

Els ajuntaments de Barcelona i Madrid demanen a la��Estat que s'impliqui mA�s en la millora de la qualitat de l'aire, en els A�mbits que sA?n de la seva competA?ncia, i que doni suport a les accions que es desenvolupen a escala local. A�s la segona peticiA? que l'hi envien desprA�s que el Govern central hagi desatA?s una demanda anterior.

Els dos ajuntaments solA�liciten al Govern central que s’uneixi a les administracions locals, regionals i autonA?miques per portar a terme una aproximaciA? multinivell en la lluita contra la contaminaciA?. En la��A�mbit municipal, a Barcelona ja sa��impulsen mesures per millorar la qualitat de la��aire i la mobilitat mitjanA�ant elA�Programa de mesures contra la contaminaciA? atmosfA?rica.

El 2017 els ajuntaments de Barcelona i Madrid van demanar a la��Estat que implantA�s dotze mesures contra la contaminaciA? atmosfA?rica en els A�mbits de la seva competA?ncia. Un any desprA�s de la solA�licitud, els governs municipals consideren insuficients els avenA�os de la��Estat en la millora de la qualitat de la��aire.

Davant la reclamaciA? de la ComissiA? Europea a la��Estat da��un pla mA�s ambiciA?s per afrontar els alts nivells de contaminaciA?, ambdues administracions locals demanen al Govern central que doni suport a les mesures que sa��apliquen a escala local i la��insten a:

  • Revisar la��impost especial sobre carburants per eliminar els avantatges fiscals en la compra de vehicles diA?sel.
  • Modificar la��impost de matriculaciA? per prioritzar els vehicles menys contaminants.
  • Identificar de manera obligatA?ria els vehicles amb el distintiu ambiental de la DirecciA? General de TrA�nsit.
  • Aplicar descomptes en els peatges per als vehicles menys contaminants.
  • Incrementar la inversiA? en transport pA?blic.
  • Establir mesures da��ordenaciA? de la circulaciA? per raons ambientals.
  • Revisar les taxes de ports i d’aeroports perquA? hi hagi mA�s diferenciaciA? segons el nivell de contaminaciA?.
  • Identificar i promoure mesures de competA?ncia autonA?mica que tinguin un impacte sobre la millora de la qualitat de la��aire.