Noves taxes per a nous desafiaments

El Plenari del Consell Municipal ha aprovat una modificació puntual de les ordenances fiscals que afecten quatre taxes i tenen com a objectiu impulsar mesures de lluita contra la contaminació, afavorir el comerç de proximitat i preservar el dret als subministraments bàsics de les famílies en risc de vulnerabilitat social.

Les quatre taxes que el Plenari ha aprovat modificar són les següents:

Reducció en els topalls de l’impost sobre béns immobles (IBI) del comerç

Amb l’objectiu d’impulsar el comerç de proximitat s’han reduït els topalls de l’IBI al comerç del 10% al 7%  per a locals de valor cadastral de fins a 60.000 euros, i del 20% al 14% per als d’un valor cadastral superior a 60.000 euros. La mesura s’ha aprovat amb els vots favorables del grups que integren el Govern municipal, ERC, Ciutadans i el regidor no adscrit; les abstencions del Grup Municipal Demòcrata i el PP i el vot contrari de la CUP – Capgirem Barcelona.

Bonificacions de l’IVTM per als vehicles menys contaminants

S’ha aprovat la modificació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per bonificar els vehicles poc contaminants, segons els criteris del nou sistema d’etiquetatge ambiental de la DGT. Concretament, es bonificarà el 75% de l’impost als vehicles d’emissions zero o ECO, i el 25% als vehicles tipus C, o amb benzina o bioetanol i amb emissions fins a 120 g/km de CO2. La mesura s’ha aprovat per unanimitat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Exempció de la taxa de clavegueram per a famílies vulnerables

Les persones que es troben en situació de pobresa energètica estaran exemptes de pagar la taxa de clavegueram i es condonarà el deute en el cas de les famílies que l’hagin contret. D’aquesta manera, Barcelona es converteix en el primer municipi català que integra aquesta taxa en la Llei de pobresa energètica. La mesura s’ha aprovat per unanimitat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Taxes per l’estacionament en episodis de contaminació

En episodis de contaminació atmosfèrica, s’incrementarà en 2 euros/hora les tarifes de l’Àrea Blava i l’Àrea Verda (per a no residents), excepte en els vehicles ECO i d’emissions zero. La mesura s’ha aprovat amb els vots favorables del grups del Govern municipal, ERC, la CUP – Capgirem Barcelona i el regidor no adscrit; l’abstenció del Grup Municipal Demòcrata i el vots contraris de Ciutadans i el PP.

Si no hi ha al·legacions durant els 30 dies d’informació pública, les modificacions quedaran aprovades definitivament.