Propostes de l'Ajuntament

L’Ajuntament de Barcelona ha donat nou impuls a la lluita contra la contaminació atmosfèrica a través de la Mesura de Govern Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica de Barcelona (novembre 2016) que inclou mesures estructurals per disminuir els nivells mitjans de NO2 i PM10 i mesures específiques per afrontar episodis d’alta contaminació i avançar cap a una ciutat més saludable. 

L’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració d’altres ajuntaments de l’àrea metropolitana, entitats locals i empreses, lidera la lluita contra la contaminació de l’aire a través de diverses accions:

Reduir els desplaçaments en vehicle privat

L’objectiu és reduir els desplaçaments en vehicle privat a l’àrea metropolitana en un 21% respecte als valors del 2013. Aquesta és la principal font de contaminació per diòxid de nitrogen (NO2) , especialment a causa dels motors dièsel antics.

Facilitar la dispersió de les partícules en suspensió

El reg de carrers i places, junt amb la reducció de les activitats pulverulentes, permet reduir la presència de partícules en suspensió (PM10), un contaminant perjudicial per a la salut .

Foment del transport públic + sostenible

L’Ajuntament de Barcelona aposta per la millora de la xarxa de transport públic (bus, metro), la connexió del tramvia i l'ampliació de la xarxa de bici, així com l'ambientalització de la flota de vehicles municipals.

Model urbà sostenible i saludable

Es treballa per un entorn urbà sostenible, amb serveis i equipaments de proximitat, que prioritzi el vianant i amb espais verds que contribueixin a una ciutat saludable.

Aposta per a l'ús de la bicicleta

L’Ajuntament amplia la xarxa de carrils bici, en millora la senyalització i incorpora nous aparcaments per a bicis al conjunt de la ciutat.

Afavorir els vehicles menys contaminants

A partir de la classificació ambiental dels vehicles de la Direcció General de Trànsit, l’Ajuntament afavoreix la circulació dels vehicles menys contaminants.

Promoció del vehicle elèctric

S’incentiva la implementació de nous punts de càrrega arreu de la ciutat per a vehicles elèctrics i es complementa el servei de Bicing amb estacions de bici elèctrica.

Impuls de la zona de baixes emissions de l'àmbit rondes de Barcelona

Junt amb l'AMB es delimita una zona de protecció ambiental on es restringueix la circulació als vehicles més contaminants per garantir la qualitat de l'aire a la població.

Protecció als col·lectius sensibles

S’impulsen accions de proximitat per a la protecció de la salut dels col·lectius més sensibles a la contaminació atmosfèrica, com ara els infants.