Sabies que...?

La pol·lució causa centenars de morts prematures cada any a Barcelona

La contaminació ambiental provoca greus problemes per a la salut de les persones. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) assegura que ocasiona càncer i nombrosos estudis descriuen tot un seguit d’altres efectes, com irritacions respiratòries i oculars, alteracions en el desenvolupament del cervell dels infants i aparició de problemes respiratoris i cardíacs. Diverses investigacions asseguren que la contaminació causa centenars de morts prematures cada any a Barcelona i també hospitalitzacions per raons cardiorespiratòries, i casos de bronquitis i atacs d'asma en nens i adults.

Un de cada tres desplaçaments es fa amb vehicle privat

Tot i que la majoria de desplaçaments a l’àrea metropolitana de Barcelona es fan a peu o amb bicicleta (més del 46,8%), la utilització del cotxe privat arriba al 35,3% del total, un fet que suposa un problema per a la qualitat de l’aire a la ciutat i les seves rodalies. L’ús del transport públic, per exemple, és molt inferior, només un 17,9%.

Més de la meitat dels cotxes només porten un ocupant

La baixa ocupació dels vehicles que circulen a l’àrea metropolitana té com a resultat un augment del trànsit i de la contaminació. El 58,3% dels desplaçaments en vehicle privat es fan amb un únic ocupant, el 27,3% amb dos ocupants i el 14,4% amb tres o més. De mitjana, a cada cotxe que circula a l’àrea metropolitana hi van 1,6 persones.

Barcelona és la ciutat d’Europa amb més densitat de vehicles

No és un rècord agradable, però la ciutat de Barcelona ostenta el de tenir gairebé sis mil cotxes per quilòmetre quadrat. Això significa el doble que Madrid ciutat i més del triple que Londres, per exemple. Si al càlcul s'hi afegeixen les motos, se superen els nou mil vehicles per quilòmetre quadrat, la qual cosa significa triplicar la densitat de Madrid i multiplicar per 5,5 la de Londres.

El 25% dels desplaçaments són entre les cinc i les vuit de la tarda

Els dies feiners, més del 90% dels recorreguts a l’àrea metropolitana es fan entre les set del matí i les nou del vespre. L’hora punta de la mobilitat és entre les cinc i les vuit de la tarda, una franja en la qual es duen a terme gairebé el 25% dels desplaçaments, ja que se sumen els recorreguts per motius personals amb les tornades a casa de la gent que surt de la feina. No obstant això, cada dia hi ha dos màxims de contaminació, un al matí i l’altre a l’hora punta, i normalment el màxim del matí és més alt que el de la tarda. Procurem fer activitat física a l’aire lliure evitant les hores en què l’aire està més contaminat.

El 96% dels desplaçaments a Barcelona els fan residents

El darrer informe de mobilitat presentat per l’Ajuntament de Barcelona mostra que l’any 2015 a Barcelona es van produir cada dia 4,9 milions de desplaçaments interns, el 96,3% dels quals van ser efectuats per residents de la ciutat. A banda d’aquests, a la ciutat es van realitzar també 1,8 milions de desplaçaments diaris més, que corresponen a entrades i sortides de l’àrea metropolitana. En el cas d’aquests desplaçaments, només un 30% van ser fets per residents de Barcelona.

Les flotes de vehicles municipals es fan sostenibles

Barcelona disposa d’una flota d’autobusos i de vehicles de neteja que van canviant cap a la tecnologia més sostenible possible. Progressivament es van reduint els motors dièsel, substituint-los per altres que funcionen amb gas natural i incorporant, també, vehicles de tecnologia híbrida i elèctrica. A més, la xarxa de recollida pneumàtica de residus funciona majoritàriament amb energia elèctrica, d'aquesta manera es redueix el nombre de vehicles necessaris als carrers. Això implica menys trànsit rodat i menys contaminació.