Zones de Baixes Emissions

Què és la Zona de baixes emissions de l'àmbit Rondes de Barcelona?

És una àrea de més de 95 km2 que inclou Barcelona i els municipis circumdants a les rondes on es restringeix progressivament la circulació de vehicles més contaminants, des de l’1 de desembre de 2017.
bubble
bubble
bubble
bubble
bubble
bubble
bubble
bubble
bubble
bubble
bubble
bubble
L’objectiu és protegir les persones i el medi de l’aire contaminat procedent dels vehicles. Aquesta és una de les mesures per vetllar per la qualitat de l’aire que respirem i garantir el dret a la salut en una ciutat més saludable.

Les restriccions de circulació dins la Zona de baixes emissions de l'àmbit Rondes de Barcelona s’apliquen a partir de l’1 de desembre de 2017 en dies d’episodi de contaminació per NO2, laborables de dilluns a divendres, de 7.00 a 20.00 hores. A partir de 2020 les restriccions en la circulació dels vehicles més contaminants són permanents.

Des de l’1 de desembre de 2017 la restricció afecta a turismes sense etiqueta DGT i furgonetes anteriors a Euro 1. Des de l’1 de desembre de 2018 la restricció afecta també a les motos, ciclomotors i quadricicles lleugers sense etiqueta DGT.
Queden exempts temporalment els camions, els autocars, els autobusos i les furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro3. Queden exempts de manera permanent els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els serveis d'emergències (policia, bombers, ambulàncies) i els serveis essencials (mèdic, funerari).

Quina àrea inclou la Zona de baixes emissions de l'àmbit Rondes de Barcelona?

Zona de baixes emissions de l'àmbit Rondes de Barcelona

CORNELLÀ
DEL LLOBREGAT
ESPLUGUES
DE LLOBREGAT
HOSPITALET
DE LLOBREGAT
BARCELONA
ST. ADRIÀ
DEL BESÒS
DIAGONAL
RONDA DE DALT
MERIDIANA
GRAN VIA
RONDA LITORAL
ÀREA EXCLOSA
ÀREA EXCLOSA
VIES EXCLOSES
VIES EXCLOSES
VIES EXCLOSES
VIES EXCLOSES
Zona de baixes emissions
La Zona de baixes emissions de l'àmbit Rondes de Barcelona se centra al terme municipal de Barcelona excepte el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes i la Zona Franca Industrial.

També engloba àmbits dels municipis circumdants de Sant Adrià del Besós, L’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.


ZONA nord-eST

NOU BARRIS
Sant Andreu
SANT MARTÍ
POBLENOU
SANT ADRIÀ DEL BESÓS
Sant Andreu
Sant Andreu Comtal
Bon Pastor
Verneda
La Pau
Besós
Besós de Mar
Parc del Besós
Can Llima
Port Fórum
Sant Joan Baptista
Encants
Artigues
Llefià
Santa Rosa
Can Peixauet
Santa Coloma
Singuerlin
Baró de Viver
Trinitat Vella
MERIDIANA
GRAN VIA
RONDA LITORAL
VIES EXCLOSES
VIES EXCLOSES
C-31
B-20
ZONA nord-eST ZONA nord-eST
En el límit nord-est trobem els districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí i part del municipi de Sant Adrià del Besós. Inclou vies d’accés de mobilitat elevada. Les opcions de transport públic són múltiples.
Contaminació i salut

Barcelona registra uns elevats nivells de contaminació, especialment les partícules PM10 i els gasos de diòxid de nitrogen NO2, per sobre del permès per la Unió Europea que resulten molt nocius per a la salut de la població, especialment pels col·lectius com adults amb afectacions de salut, dones embarassades, asmàtics, gent gran o infants.

L’origen d’aquests contaminants és principalment el trànsit de vehicles.


Zona Nord-oest

LES CORTS
GRÀCIA
Sant Gervasi
Baixador de Vallvidriera
Vallvidriera
Peu Fenicular
Reina Elisenda
Sarrià
Les Tres Torres
Zona Universitaria
Palau Reial
Penitents
DIAGONAL
RONDA DE DALT
VIA AUGUSTA
B-23
VIES EXCLOSES
C-16
Zona Nord-oest
A l’extrem nord-oest trobem part dels municipis d’Esplugues de Llobregat, Cornellà i L’Hospitalet de Llobregat i els districtes de Gràcia, Sant Gervasi i Les Corts. Inclou vies d’accés a BCN de mobilitat elevada. Les opcions de transport públic són múltiples.
Més de 9.000 vehicles per km2

A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 6.000 cotxes per km2. Això significa el doble que Madrid ciutat (3.000 cotxes per km2) i més del triple que Londres, que té 2.000 cotxes per km2. Si al càlcul s'hi afegeixen les motos, se superen els 9.000 vehicles per km2, es triplica la densitat de vehicles de Madrid i es multiplica per 5,5 la de Londres.

Cada dia més d’un milió de vehicles circulen pels accessos de la Barcelona, prop de vuit-cents mil ho fan per les vies principals de la ciutat i gairebé 270.000 circulen per les rondes.


Zona Sud-est

CORNELLÀ
DEL LLOBREGAT
ESPLUGUES
DE LLOBREGAT
L'hospitalet
LES CORTS
Montjuic
Zona Universitaria
Palau Reial
Can Clota
Can Oliveres
Can Rigal
San Ramón
Can Boixeras
Can Vidalet
Can Serra
Collblanc
Av. Carrilet
Sant Josep
Badal
Mercat Nou
Santa Eulalia
Gornal
Bellvitge
Hospital Bellvitge
Mercabarna
Parc Logístic
Ildefons Cerdà
Magòria - La Campana
RONDA DE DALT
DIAGONAL
RONDA LITORAL
GRAN VIA
A2
B-20
VIES EXCLOSES
VIES EXCLOSES
B-23
C-31
Zona Sud-est Zona Sud-est
La frontera sud-est inclou part dels municipis d’Esplugues de Llobregat, Cornellà i L’Hospitalet de Llobregat i limita amb els districtes de Les Corts i Sants-Montjuïc. Inclou vies d’accés a BCN de mobilitat elevada. Les opcions de transport públic són múltiples.
Reduim els nivells de contaminació

La contaminació de l’aire és un dels principals problemes de salut pública de la Unió Europea, on causa 300.000 morts prematures cada any.

Una reducció dels nivells de contaminació a la conurbació de Barcelona fins als llindars recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) hi evitaria cada any 659 a la ciutat i incrementaria en 52 dies l’esperança de vida dels ciutadans.
Anar a ZONA 1
INICI

Zona de baixes emissions

La Zona de Baixes Emissions de Barcelona se centra al terme municipal de Barcelona excepte el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes i la Zona Franca Industrial.

També engloba àmbits dels municipis circumdants de Sant Adrià del Besós, L’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.

ZONA nord-eST

En el límit nord-est trobem els districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí i part del municipi de Sant Adrià del Besós. Inclou vies d’accés de mobilitat elevada. Les opcions de transport públic són múltiples.
Contaminació i salut

Barcelona registra uns elevats nivells de contaminació, especialment les partícules PM10 i els gasos de diòxid de nitrogen NO2, per sobre del permès per la Unió Europea que resulten molt nocius per a la salut de la població, especialment pels col·lectius com adults amb afectacions de salut, dones embarassades, asmàtics, gent gran o infants.

L’origen d’aquests contaminants és principalment el trànsit de vehicles.

Zona Nord-oest

A l’extrem nord-oest trobem part dels municipis d’Esplugues de Llobregat, Cornellà i L’Hospitalet de Llobregat i els districtes de Gràcia, Sant Gervasi i Les Corts. Inclou vies d’accés a BCN de mobilitat elevada. Les opcions de transport públic són múltiples.
Més de 9.000 vehicles per km2

A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 6.000 cotxes per km2. Això significa el doble que Madrid ciutat (3.000 cotxes per km2) i més del triple que Londres, que té 2.000 cotxes per km2. Si al càlcul s'hi afegeixen les motos, se superen els 9.000 vehicles per km2, es triplica la densitat de vehicles de Madrid i es multiplica per 5,5 la de Londres.

Cada dia més d’un milió de vehicles circulen pels accessos de la Barcelona, prop de vuit-cents mil ho fan per les vies principals de la ciutat i gairebé 270.000 circulen per les rondes.

Zona Sud-est

La frontera sud-est inclou part dels municipis d’Esplugues de Llobregat, Cornellà i L’Hospitalet de Llobregat i limita amb els districtes de Les Corts i Sants-Montjuïc. Inclou vies d’accés a BCN de mobilitat elevada. Les opcions de transport públic són múltiples.
Reduim els nivells de contaminació

La contaminació de l’aire és un dels principals problemes de salut pública de la Unió Europea, on causa 300.000 morts prematures cada any.

Una reducció dels nivells de contaminació a la conurbació de Barcelona fins als llindars recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) hi evitaria cada any 659 a la ciutat i incrementaria en 52 dies l’esperança de vida dels ciutadans.
CORNELLÀ
DEL LLOBREGAT
ESPLUGUES
DE LLOBREGAT
HOSPITALET
DE LLOBREGAT
BARCELONA
ST. ADRIÀ
DEL BESÒS
DIAGONAL
RONDA DE DALT
MERIDIANA
GRAN VIA
RONDA LITORAL
ÀREA EXCLOSA
ÀREA EXCLOSA
VIES EXCLOSES
VIES EXCLOSES
VIES EXCLOSES
VIES EXCLOSES
ZONA 1
 • Zona de baixes emissions
 • Àrea exclosa
 • Vies excloses
NOU BARRIS
Sant Andreu
SANT MARTÍ
POBLENOU
SANT ADRIÀ DEL BESÓS
Sant Andreu
Sant Andreu Comtal
Bon Pastor
Verneda
La Pau
Besós
Besós de Mar
Parc del Besós
Can Llima
Port Fórum
Sant Joan Baptista
Encants
Artigues
Llefià
Santa Rosa
Can Peixauet
Santa Coloma
Singuerlin
Baró de Viver
Trinitat Vella
MERIDIANA
GRAN VIA
RONDA LITORAL
VIES EXCLOSES
VIES EXCLOSES
C-31
B-20
ZONA 1
LES CORTS
GRÀCIA
Sant Gervasi
Baixador de Vallvidriera
Vallvidriera
Peu Fenicular
Reina Elisenda
Sarrià
Les Tres Torres
Zona Universitaria
Palau Reial
Penitents
Coll / La Taxonera
Vall d'Hebron
Mundet
DIAGONAL
RONDA DE DALT
VIA AUGUSTA
B-23
VIES EXCLOSES
C-16
ZONA 2
CORNELLÀ
DEL LLOBREGAT
ESPLUGUES
DE LLOBREGAT
L'hospitalet
LES CORTS
Montjuic
Zona Universitaria
Palau Reial
Can Clota
Can Oliveres
Can Rigal
San Ramón
Can Boixeras
Can Vidalet
Can Serra
Collblanc
Av. Carrilet
Sant Josep
Badal
Mercat Nou
Santa Eulalia
Gornal
Bellvitge
Hospital Bellvitge
Mercabarna
Parc Logístic
Ildefons Cerdà
Magòria - La Campana
RONDA DE DALT
DIAGONAL
RONDA LITORAL
GRAN VIA
A2
B-20
VIES EXCLOSES
VIES EXCLOSES
B-23
C-31
ZONA 3

Què és un episodi de contaminació ambiental?

És una circumstància puntual declarada per la Generalitat de Catalunya quan els nivells de contaminants atmosfèrics (les partícules en suspensió PM
10
i/o el diòxid de nitrogen NO
2
) registrats en més d’una estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya de la zona superen els valors límit establerts i les previsions no indiquen millora.
Què és un episodi de contaminació ambiental? Què és un episodi de contaminació ambiental? Davant d’un episodi de contaminació ambiental de PM
10
l’Ajuntament de Barcelona restringeix les obres pulverulentes i els serveis de manteniment de la ciutat (jardineria i neteja) que generen pols.

Quan hi ha un episodi de contaminació ambiental de NO
2
, l’Ajuntament de Barcelona reforça el transport públic i restringeix la circulació de vehicles més contaminants dins la Zona de baixes emissions de l'àmbit Rondes de Barcelona.

Es reforça el transport públic amb totes les unitats disponibles per garantir els desplaçaments de tots els ciutadans. També se’n fa difusió per tots els mitjans possibles a fi que tothom disposi de tota la informació que necessiti.

A qui afecta?
Les restriccions de circulació s’apliquen progressivament als vehicles més contaminants prenent com a base la classificació del parc de vehicles de la DGT: sense etiqueta (els més contaminants), i seguint un ordre de més contaminant a menys contaminant.
 • Etiqueta Zero Emissions

 • Etiqueta Eco

 • Etiqueta Verda

 • Etiqueta groga

 • Sense etiqueta

 • Menys contaminant
 • Més contaminant
Què és un episodi de contaminació ambiental?

Menys contaminant

Què és un episodi de contaminació ambiental?

Més contaminant

 • Etiqueta Zero Emissions

 • Etiqueta Eco

 • Etiqueta Verda

 • Etiqueta groga

 • Sense etiqueta

A partir de l’1 de desembre de 2017, en cas d’episodi de contaminació per NO2 no podran circular els turismes sense etiqueta de la DGT (gasolina anteriors al 2000 i dièsels anteriors al 2006) ni les furgonetes anteriors a Euro 1 (matriculades abans de l'1 d'octubre de 1994). Consulta si el teu vehicle està afectat per les restriccions de circulació a la ciutat de Barcelona aquí

Per què es fa?

 • 1
  MENYS CONTAMINACIÓ Perquè és una de les mesures estratègiques per fer front al problema de la contaminació de l’aire a Barcelona.
 • 2
  SALUT Perquè beneficia veïns i veïnes, millora la qualitat de l’aire i la salut de les persones.
 • 3
  SOSTENIBILITAT Perquè ens acosta al model de ciutat sostenible.
Més de dues-centes ciutats d’Europa ja disposen de zones de baixes emissions on es restringeix l’accés als vehicles més contaminants com una de les mesures més efectives a favor de la qualitat de l’aire.

Quan s’activi un episodi de contaminació:

 • Activitat 1
  Desplaceu-vos a peu o en bicicleta i aprofiteu els carrers amb menys trànsit
 • Activitat 2
  Opteu pel transport públic en lloc del transport privat
 • Activitat 3
  Si no teniu més opció que el vehicle privat, compartiu-lo o combineu-lo amb el transport
públic
 • Activitat 4
  Si practiqueu exercici a l’aire lliure feu-ho en les hores de menys intensitat de vehicles

 • Activitat 5
  Reguleu la climatització de les llars i eviteu un escalfament o una refrigeració excessius

 • Activitat 6
  Ventileu el vostre habitatge en les hores amb menys trànsit al carrer