You are here

Dijous 7 d'octubre, Consell Plenari del Districte de Sant Andreu

Ajuntament. La sessió es desenvoluparà de forma semipresencial i es podrà seguir des de la web del Districte a partir de les 18 h.

La sessió es desenvoluparà de forma semipresencial i es podrà seguir des de la web del Districte a partir de les 18 h.

L’aforament estarà limitat amb motiu de les mesures de prevenció de la covid-19. Per demanar assistència presencial a la sala annexa, cal enviar un correu electrònic a direcciosg_santandreu@bcn.cat. El termini d´enviament serà fins les 12h del dia 6 d’octubre.

La ciutadania també pot presentar de forma telemàtica preguntes o intervencions relacionades amb el punts C i D de l’ordre del dia. Les adreces dels formularis són les següents:

Poden prensentar-se preguntes fins 24 h abans de l’inici del ple. Per seguir la sessió, podeu fer clic aquí i accedir a l’enllaç youtube que emet en directe.

El Consell Plenari és l’òrgan de representació i de participació col·lectiva del districte. La presidència recau en un regidor o regidora, nomenat per l’alcalde o l’alcaldessa, i està constituït per consellers i conselleres en una representació proporcional als resultats electorals del territori que representa.

Els consellers o les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde o l’alcaldessa. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Les seves funcions principals són informar sobre proposicions, i també proposar plans i programes sobre temàtiques que afectin el territori. Aproven la distribució de la despesa assignada al Districte i el Pla d’actuació municipal de districte (PAD).

El Consell del Districte de Sant Andreu està format pels membres següents:

  • La presidència del Consell
  • Dinou consellers i conselleres
  • El regidor o la regidora del Districte
  • Els regidors i les regidores adscrits

El regidor o la regidora de districte i els regidors o les regidores adscrits actuen amb veu i sense vot. També hi poden assistir, amb veu i sense vot, el o la gerent del Districte o qualsevol altra persona quan sigui requerida per facilitar la presentació dels punts de l’ordre del dia. El o la cap de la Secretaria Jurídica del Districte actua de secretari o secretària.

Es reuneix en sessió ordinària, oberta a tothom, cada dos mesos. El públic pot participar en els punts de l’ordre del dia, sempre que ho sol·liciti prèviament.

Attachments

Notícies

Acte de presentació de la “Guia per la prevenció, detecció i acompanyament d’adolescents i joves en situació de soledat” a l'Espai Josep Bota del Recinte Fabra i Coats

05/10/2021

societat. La Guia per a la prevenció, detecció i acompanyament d’adolescents i joves en situacions de soledat és un recurs adreçat a tots els i les professionals que treballen amb adolescents i joves.

Dijous 7 d'octubre, Consell Plenari del Districte de Sant Andreu

05/10/2021

Ajuntament. La sessió es desenvoluparà de forma semipresencial i es podrà seguir des de la web del Districte a partir de les 18 h.

Vídeo

Fem un recorregut pels espais de la Fabra i Coats i el dia a dia de les entitats que acull el recinte.
Cultura, creativitat, història i educació conviuen en més de 20.000m2 de naus rehabilitades, testimoni del passat industrial del Districte de Sant Andreu.