Acció humanitària i emergències

Darrera crida realitzada per a la resposta a una emergència determinada

TERRATRÈMOL AL MARROC I INUNDACIONS A LÍBIA

El mes de setembre de 2023 han tingut lloc dos desastres devastadors:

  • El passat dia 8 de setembre un terratrèmol de magnitud 6,8 de l’escala de Richter, amb epicentre a Al-Haouz, va afectar 2.930 pobles de la serralada de l'Alt Atles del Regne del Marroc així com la ciutat de Marràqueix. Segons les darreres informacions,  2.946 persones han perdut la vida i 5.674 han resultat ferides. S’han destruït milers d’edificacions total o parcialment i 500.000 persones han hagut de desplaçar-se.
  • Unes hores més tard, el dia 9 de setembre, el cicló “medican” Daniel colpejava l’est de Líbia amb forts vents i pluges sobtades, ocasionant abundants inundacions generalitzades a la regió. Les condicions meteorològiques severes, juntament amb les infraestructures que ja estaven afeblides per anys de conflicte armat, van provocar, el dia 11 de setembre, el col·lapse de dues presses, arrasant la ciutat costanera de Derna, amb més de 2.200 edificis destruïts i un nivell de mort i destrucció sense precedents en aquesta ciutat. Les primeres anàlisis de la situació a l’est de Líbia reporten 4.255 persones mortes, 8.540 persones desaparegudes, més de 42.000 persones desplaçades internes. S’estima que unes 900.000 persones es veuen afectades per les inundacions, en un país on 300.000 persones necessitaven ajuda humanitària ja abans d’aquest desastre.

Davant aquesta situació, l’Ajuntament de Barcelona fa una crida a entitats acreditades per a presentar propostes de projectes que compleixin les característiques que s’especifiquen a continuació:

Àmbit geogràfic:

Marroc, zones afectades pel terratrèmol

Líbia, zones afectades per les inundacions.

Sector d'intervenció:

Qualsevol sector vinculat amb el rescat, la protecció i l’atenció a les persones víctimes del terratrèmol i/o inundacions i el restabliment tant físic, psicosocial, educatiu o econòmic de les seves condicions de vida.  Per exemple, aixopluc (“shelter”), assistència materials no alimentaris ("non food items"), salut i sanitat, aigua, sanejament e higiene ("wash"), protecció a infància, protecció contra la violència de gènere i vulneració dels drets de les dones, protecció de persones migrants, seguretat alimentària, mitjans de vida,  educació, rehabilitació i reconstrucció d’habitatges i/o escoles, entre d’altres.  

Població destinatària:

Població víctima de les catàstrofes esmentades amb especial cura de la població més vulnerable, atenció al gènere, edat, origen i diversitat funcional.

Entitats sol·licitants:

Només podran presentar propostes aquelles entitats que hagin estat acreditades com a entitats expertes en acció humanitària i emergències per part de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb la resolució de data  21 de març de 2019.

Crèdit pressupostari de la crida:

Amb càrrec a la partida pressupostària D/0200/48902/23291 es consignen 600.000 euros com a import total.

Quantia màxima de la subvenció a sol·licitar:

100.000 euros. L’import de la subvenció no excedirà del 80% del cost total de la intervenció

Data d’inici i durada màxima dels projectes:

Data d’inici del projecte: els projectes hauran de començar dins l’any 2023 (com a molt aviat a partir del dia 8/09/2023 que és la data del terratrèmol del Marroc).

Durada màxima del projecte: 12 mesos.

Període de presentació de sol·licituds:

Del 10 d’octubre al 17 d’octubre de 2023 (ambdós inclosos)

Altres consideracions:

  • Es valorarà l’experiència prèvia i implementació de l’entitat que executi el projecte en el país i en la zona d’intervenció del projecte (entitat sol·licitant i/o soci local).
  • No es contempla el finançament del “cash transfer” per part de l’Ajuntament de Barcelona, en els projectes que es presentin per a la resposta a aquestes emergències humanitàries.
  • A excepció de les organitzacions que formen part del sistema de Nacions Unides, en el moment de la justificació del projecte, l’entitat haurà de presentar el compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor. La despesa d’auditoria derivada de la revisió del compte justificatiu serà considerada despesa subvencionable fins a un màxim de 3.000 euros per projectes d’entre 60.001 i 100.000 euros de subvenció i de 1.500 euros per a subvencions de menys de 60.000 euros. 

Forma de presentació de sol·licituds:

A través del portal municipal de tràmits.

Documents de sol·licitud:

A continuació s’adjunten els documents que cal presentar. També es podran descarregar del  portal municipal de tràmits:

 

CRIDES ANTERIORS D'ACCIÓ HUMANITÀRIA I EMERGÈNCIES

 

Instrument específic d’aplicació a les subvencions extraordinàries d’acció humanitària i emergències

El Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global de Barcelona 2018-2021 recull específicament en el seu objectiu estratègic 6 la protecció dels drets humans de les persones en situació d’emergència.

Des de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional i en el marc del pla director vigent en cada moment, sempre s’ha donat suport a intervencions d’Acció Humanitària i Emergències executades per les entitats especialitzades, atès que la cooperació directa en aquest cas no és factible per l’alt grau d’expertesa que es requereix.

En aquests casos, la necessitat de respondre de la forma més àgil i ràpida possible, així com la conveniència de seleccionar l’entitat més idònia en cada emergència, ha motivat la posada en marxa d'un instrument específic d’aplicació a les subvencions extraordinàries d’acció humanitària i emergències.

Aquest instrument inclou dos procediments relacionats: una fase prèvia d’acreditació de les entitats i una fase posterior de selecció dels projectes. Aquesta darrera fase s’aplicarà cada vegada que es faci una crida a una emergència determinada, on s’hi podran presentar les entitats prèviament acreditades.

Publicacio definitiva BOPB dels requisits i criteris_20181018.pdf

Acreditació d'entitats expertes (fase 1)

L’objecte d’aquest procediment és l’acreditació d’entitats expertes en acció humanitària i emergències per tal de vehicular-hi les subvencions extraordinàries de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional en el marc de les crides per a la resposta a una emergència determinada. Aquesta convocatòria d’acreditació s’adreça únicament a les entitats amb experiència específica en intervencions d’acció humanitària i emergències, no a les entitats que desenvolupen projectes de cooperació al desenvolupament en contextos de crisi humanitària.

Entitats acreditades (resolució de 21/03/2019)

Selecció de projectes (fase 2)

Aquest procediment fa referència a la concessió de subvencions extraordinàries a intervencions d’acció humanitària i emergències, realitzades a iniciativa d’entitats sense afany de lucre acreditades a aquest efecte per l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb la Fase 1 descrita anteriorment, i en el marc de les crides per a la resposta a una emergència determinada.

Projectes seleccionats (Covid-19)

Projectes seleccionats (Cicló Idai a Moçambic)

Projectes seleccionats (Síria-territoris kurds-Iemen-Líbia)

Projectes seleccionats (Ucraïna)