Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE)

Departament: Direcció de Relacions Internacionals

Persona de contacte / Responsable: Mònica Batlle

Definició

Creada a Barcelona el 1990, l’Associació Internacional de Ciutats Educadores té per objectiu difondre i promoure el concepte de ciutat com a espina dorsal de la democràcia i la ciutadania. L’objectiu concret i comú és treballar en projectes i activitats per millorar la qualitat de vida dels habitants.

L’AICE té unes cinc-centes ciutats membres a tot el món i s’estructura sobre la base de les xarxes territorials següents: Brasil, Àsia-Pacífic, Llatinoamèrica, Europa central, Espanya, Itàlia, Portugal i França.

El Banc Internacional de Documents de Ciutats Educadores aplega les experiències de les ciutats membres en els diversos àmbits que cobreix l’associació.

El Secretariat Mundial es troba a Barcelona.

Objectius

  • Promoure l'acompliment dels principis de la Carta de Ciutats Educadores.
  • Impulsar col·laboracions i accions concretes entre les ciutats.
  • Participar i cooperar activament en projectes i intercanvis d'experiències amb grups i institucions amb interessos comuns.
  • Influir en el procés de presa de decisions dels governs i de les institucions internacionals en qüestions d'interès per a les ciutats educadores.
  • Dialogar i col·laborar amb diferents organismes nacionals i internacionals.

Participació de Barcelona

L’alcaldessa de Barcelona presideix l’associació de manera permanent. 

Enllaços relacionats: