Barcelona educa per a la Justícia Global

L’educació  per  a la justícia global s’entén com un procés de coneixement i d’anàlisi crítica de la realitat que vincula l’acció local i la seva dimensió global. La seva finalitat és promoure una consciència crítica envers les causes que generen desigualtats i conflictes. També contribueix al canvi d’actituds i pràctiques que han de fer possible una ciutadania responsable, respectuosa i compromesa amb la transformació social (Rubio i Lucchetti, 2016).

El Pla Director 2018-2021 apunta l’educació per la justícia global com a eix fonamental d’una cooperació transformadora, que englobi els àmbits de la incidència, la recerca i la comunicació.

Des d’aquesta mirada,  es treballen diferents àmbits i temàtiques estratègiques:

 • Programa d’Educació per a la Justícia Global i Aprenentatge Servei
 • Nous relats de planificació i avaluació estratègica
 • Arrelament de la Justícia Global als districtes de Barcelona
 • Convocatòria de subvencions
 • Acompanyament a les entitats dedicades a la Justícia Global

 

 

 

Documents de consulta

 • Guia Aprenentatge servei i justícia global: justícia de gènere, econòmica i ambiental i drets humans i dret a migrar (pdf)
 • Educació per a la Justícia Global i Canvi social. Nous relats per a la planificació i l’avaluació: res tan pràctic com una bona teoria (pdf)
 • Estratègia d’educació per a la justícia global 2019-2021 (pdf)
 • Informe de la diagnosi dels projectes d'educació per a la justícia global 2012-2017 (pdf )
 • Guia APS pau, drets humans i solidaritat (pdf)
 • Programa Educació per a la Justícia Global i Aprenentatge Servei  (pdf)
 • Avaluació sobre la implementació de l’aprenentatge servei a les entitats de cooperació (pdf)