Convocatòria de subvencions

L'Ajuntament de Barcelona, interpretant i assumint les recomanacions de les Nacions Unides, va aprovar destinar una part del seu pressupost a cooperació internacional.
 
Un dels instruments per assolir els objectius fixats és l'establiment d'un programa de subvencions per a projectes de Cooperació i d'Edudació per a la Justícia Global, realitzats a iniciativa d'ONG's i d'entitats privades no lucratives en el marc del "Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global de Barcelona 2018-2021" de l'Ajuntament de Barcelona.