Europa

L'europeisme forma part de l'ADN de la nostra ciutat

Barcelona i Europa

Europa és l’àmbit d’actuació internacional de Barcelona per excel·lència. Podem dir que l’europeisme forma part de l’ADN de la ciutat. És per això que l’Ajuntament ha fet una aposta política decidida per fomentar les relacions bilaterals i per treballar en xarxa i en el marc de les institucions europees. 

Aquesta actuació multilateral té un doble objectiu complementari. D'una banda, facilitar els intercanvis i els projectes que enriqueixin la gestió quotidiana de la ciutat i, de l’altra, contribuir al debat a favor d’una Europa en què el paper de les ciutats i les autoritats locals sigui reconegut i tingui una veu pròpia. 

En aquest sentit, des de l’Ajuntament manté intercanvis amb nombroses ciutats europees, ja sigui en el marc dels acords de col·laboració o dels agermanament, o en col·laboracions bilaterals que s’estableixen per abordar temàtiques concretes. La col·laboració amb ciutats també es concreta a través de la participació a projectes europeus, la coordinació municipal dels quals es fa des de la direcció de Relacions Internacionals. 

D’altra banda, l’Ajuntament de Barcelona aposta pel treball en xarxa, que permet, d’un costat, sumar esforços de les ciutats per erigir-se en un interlocutor de pes davant de les Instituciones europees i, de l’altra, tenir un espai d’intercanvi de  bones pràctiques per a millorar el servei dels ajuntament envers la ciutadania.

Relacions bilaterals

L’estratègia internacional de Barcelona té en les relacions bilaterals un dels seus pilars, ja que l’intercanvi de bones pràctiques i la cooperació és una eina que ajuda a millorar la gestió de la ciutat i, per tant, té un benefici directe en  la ciutadania. També contribueix a aprofundiment del sentiment de pertinença a la Unió Europea. 

D’un costat es treballa a partir de convenis de cooperació, que habitualment presenten un espectre d’àmbits de cooperació més reduït i una vigència temporal limitada. Barcelona ha establert vincles força estrets amb diferents ciutats europees a través de convenis de col·laboració en diversos camps d’actuació.  Per l’altra, hi ha els agermanaments, que han estat, tradicionalment, un mitjà excel·lent per obrir-se a l’exterior i establir contactes formals amb altres ciutats europees. La ciutat està agermanada amb set ciutats europees. La primera ciutat amb qui es va agermanar va ser Montpeller, el 23 de novembre de 1963.

Ciutats agermanades amb Barcelona:

Protocols de col·laboració vigents :

Participació a xarxes europees

A escala europea, cal destacar la participació a Eurocities, la xarxa de les grans ciutats europees, de la qual Barcelona va ser membre fundador. Barcelona forma part del seu comitè executiu des del 2012.  Aquesta xarxa es constitueix com una gran plataforma amb dos grans objectius:

  • D’una banda, proporcionar una veu a les ciutats europees davant les institucions comunitàries per tal que les ciutats vegin reconegut el seu paper d’actors essencials en el procés de construcció europea —és a dir, exercir el lobby polític dins les institucions europees—. 
  • De l’altra, constitueix una plataforma per compartir idees, intercanviar experiències i elaborar respostes innovadores, en el marc d’una realitat i problemàtica comuna. La xarxa promou els intercanvis, la cooperació tècnica i la participació en projectes transnacionals, així com l’organització de campanyes d’àmbit europeu i la participació en aquestes.

D’altra banda, Barcelona és fundadora del Comitè de Ciutats i aglomeracions per l’alta velocitat i el Corredor Mediterrani, un grup d’interès o xarxa informal, que té per objectiu aconseguir una millora global del Corredor Ferroviari en el seu conjunt: alta velocitat, però també trens regionals, rodalies i mercaderies.