Lesbos

Lesbos és una de les illes gregues que formen part d’una de les principals rutes d’entrada a Europa de persones migrades i refugiades procedents d’Àsia, l’Orient Mitjà i alguns països africans. 

El març de 2016 es va signar el primer acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Lesbos, que té una vigència de 4 anys.

 Segons aquest acord de cooperació, basat en la igualtat i el benefici mutu, es reforça la col·laboració tècnica entre ambdues administracions per tal de treballar conjuntament en sectors com el medi ambient, el turisme, l’esport o la cultura, entre altres.

 En el marc d’aquest acord s’estudia també la possibilitat de crear un mecanisme entre municipis per la reubicació de la població refugiada, així com la viabilitat d’introduir visats humanitaris per la població de refugiats més vulnerable.

Enllaços relacionats: