Aprenentatge servei i la justícia global

09/07/2021 - 12:39 h

Redacció

Es presenta una guia sobre l’us de l’aprenentatge servei per a l’assoliment de la justícia de gènere, econòmica i ambiental, els drets humans i el dret a migrar.

Es presenta una guia sobre l'us de l'aprenentatge servei per a l'assoliment de la justícia de gènere, econòmica i ambiental, els drets humans i el dret a migrar.

La Guia es va donar a conèixer en una sessió telemàtica i ha estat fruit dels seminaris realitzats, durant els darrers dos cursos, per la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament, el Centre Promotor d’Aprenentatge i Servei i entitats que gestionen projectes d’aprenentatge servei.

En aquesta sessió, que va aplegar més de quaranta persones pertanyents a entitats dedicades a l’educació per a la justícia global, es van presentar diferents experiències que han fet us de la metodologia de l’aprenentage servei per a promoure la creació de “comunitats fraternals, més resilients i justes”, com va destacar el Josep Puig, membre del Centre Promotor d’Aprenentatge Servei.

Com va expressar a l’inici de la trobada el Director de Justícia Global  i Cooperació Internacional de l’Ajuntament, David Llistar, aquesta Guia “és molt benvinguda perquè ens ajuda a posar en pràctica l’aprenentage servei, un instrument privilegiat per crear el vincle entre el món educatiu  i la resposta necessària a les injustícies que es produeixen en el seu entorn proper ”

Podeu consultar la publicació Aprenentatge servei i justícia global: justícia de gènere, econòmica i ambiental, drets humans i dret a migrar  en el document annex i també a l’apartat dedicat al Programa Barcelona Educa per a la Justícia Global de la secció “Destaquem” de la pàgina web Barcelona Ciutat Global