Arrenca l’Observatori 0-17 BCN: Vides i Drets de la Infància i Adolescència

dt., 13/02/2018 - 21:24

Programa de Temps i Economia de les Cures

Educació. L’Institut Infància i Adolescència dona el tret de sortida a l’Observatori 0-17 BCN, amb l’objectiu de millorar el coneixement i enfortir les polítiques locals que afecten als i a les ciutadanes que tenen entre 0 i 17 anys.

El programa, encarregat per l’Ajuntament de Barcelona, inclou diversos projectes com ara la creació d’un sistema integral d’indicadors sobre la infància i l’adolescència, l’explotació específica d’infància de l’enquesta de condicions de vida realitzada a persones usuàries de serveis socials (IMSS, 2016) o l’avaluació subjectiva des del punt de vista dels infants del Fons d’Infància de l’Ajuntament de Barcelona.

Davant la detecció de la manca de coneixement real i efectiu de les vides de la infància i adolescència de Barcelona i amb l’objectiu de visualitzar i treballar per a superar els principals reptes en l’exercici progressiu dels drets dels i de les ciutadanes de 0 a 17 anys, s’ha posat en marxa l’Observatori 0-17 BCN: Vides i Drets de la Infància i Adolescència.

El punt de partida de l’Observatori són els drets reconeguts en la Convenció dels Drets de l’Infant i en la normativa catalana (LDOIA). Aquests drets tenen com a principis rectors, a grans trets, el desenvolupament de potencialitats personals, el dret d’ésser escoltat, la protecció contra els maltractaments, la no-discriminació, la perspectiva de gènere i de diversitat funcional, el respecte i el suport de les responsabilitats parentals, el foment i suport a l’educació i a les relacions intergeneracionals, així com el desenvolupament de les potencialitats personals.

Les administracions públiques tenen el deure de vetllar pel compliment d’aquests drets i, per a fer-ho, és necessari conèixer amb més profunditat quina és la situació actual dels infants i adolescents de la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, al desembre de 2017, l’Institut Infància i Adolescència va fer públic l’informe Dades clau sobre infància i adolescència a Barcelona, estructurat en diferents seccions. D’una banda, respon a preguntes com: quants infants hi ha a la ciutat de Barcelona i quin pes relatiu tenen per barris i districtes, segons franges d’edat, sexe i nacionalitat; què en sabem de l’estructura de les famílies amb infants a la ciutat?; què en sabem de les condicions de vida de les llars amb infants de la ciutat?

De l’altra, ofereix un quadre resum del Focus Infància i Ciutadania 2017-2020 i, finalment, un recull de dades inicials a partir de l’enquesta Benestar subjectiu de la infància a Barcelona 2017, on hi ha informació sobre la satisfacció global amb la vida i per àmbits com ara: la quantitat i usos del temps, aspectes personals com la llibertat, l’escolta adulta i la seguretat, l’entorn escolar, el barri, les relacions entre iguals, la salut i la satisfacció amb el propi cos, l’entorn familiar i les condicions materials, és a dir, la casa on viuen els infants enquestats.

Aquest informe esdevé la base a partir de la qual arrenca l’Observatori 0-17 BCN, que es proposa seguir recopilant, generar, sistematitzar i analitzar periòdicament dades suficients i rellevants sobre l’etapa vital dels 0 als 17 anys, posar-les a disposició en obert i poder fer un seguiment sobre les condicions de vida i la situació dels drets dels infants i adolescents a la ciutat.

Podeu seguir les novetats relatives a l’Observatori 0-17 BCN seguint aquest hashtag: #Observatori0-17Bcn