Barcelona, Londres i Amsterdam creen l’Observatori Global d’Intel·ligència Artificial per facilitar l’aplicació de sistemes ètics de IA a les ciutats

01/07/2021 - 11:14 h

Jorge Luis Fuentealba Diez

És una iniciativa impulsada en el marc de la Coalició de Ciutats pels Drets Digitals i comptarà amb la col·laboració d’ONU-Hàbitat i el CIDOB.

Barcelona, Londres i Amsterdam van presentar el 30 de juny l’Observatori Global d’Intel·ligència Artificial, una nova eina per controlar l’aplicació ètica de la IA a les ciutats. Es tracta d’una iniciativa impulsada en el marc de la Coalició de Ciutats pels Drets Digitals, fundada el 2018 per les ciutats de Barcelona, Amsterdam i Nova York, i que s’ha donat a conèixer al conjunt de més de 50 ciutats que actualment formen part de la xarxa que treballa localment i internacionalment per obtenir un model tecnològic just, ètic i democràtic a les ciutats. El nou Observatori comptarà amb la col·laboració d’ONU-Hàbitat i el CIDOB-Centre d’Afers Internacionals de Barcelona.

La creació d’aquest Observatori i l’impuls de l’acció internacional de Barcelona com a referent de l’humanisme tecnològic es troben entre les mesures previstes en l’Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·ligència artificial, que ha impulsat l’Ajuntament de Barcelona per fixar els mecanismes de governança i impuls de la IA per tal que respecti els drets digitals de la ciutadania.

La tercera tinenta d’alcaldia de l’Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, ha afirmat que “a Barcelona treballem per un model ètic d’Intel·ligència Artificial, i per fer-ho el millor possible ens cal saber què estan fent en altres ciutats del món. L’Observatori Global d’IA Urbana ens permetrà aprendre de ciutats que, com Barcelona, són pioneres en aquest àmbit, i també facilitar l’aplicació de criteris ètics de IA a les que tot just comencen”.

Objectius de l’Observatori

  • Seguiment de la regulació, desenvolupament i desplegament de la Intel·ligència Artificial a les ciutats membres de la Coalició
  • Producció i actualització d’estàndards de polítiques per a regulacions i aplicacions ètiques en IA a les ciutats
  • Identificar els obstacles que impedeixen el desplegament d’un ús just, transparent i responsable de la IA a les zones urbanes
  • Contextualitzar les contribucions de les ciutats a la IA global i les tendències tecnològiques

El pla de treball de l’Observatori 2021 inclou els resultats de la investigació següents:

  • Un informe sobre la governança ètica dels algoritmes a les ciutats, que analitzarà els mecanismes implementats pels governs de les ciutats per desplegar models ètics d’intel·ligència artificial, per exemple. Registres algorítmics, mecanismes de visió humana, etc. L’estudi proposarà un marc analític per avaluar aquestes polítiques basant-se en un conjunt de criteris d’equitat i transparència i amb models auditables a través del foment de les tecnologies i el programari lliure i el coneixement obert.
  • Un Atles en línia de bones pràctiques en IA urbana, que inclourà fitxes sobre casos específics d’aplicació de solucions d’IA ètiques a les polítiques urbanes sectorials (mobilitat, gestió de residus, aigua i sanejament, turisme…).
  • Un informe temàtic sobre l’ús del reconeixement facial a l’espai públic. L’estudi proposarà un conjunt de criteris per avaluar la naturalesa ètica i responsable d’aquests sistemes.