Comença l'any 2017 amb tretze carril bici en construcció

06/02/2017 - 14:09 h

Ecologia Urbana

Infraestructura. En compliment de la Mesura de Govern sobre l'Estratègia de la Bicicleta, Barcelona segueix desplegant una xarxa de carrils bici arreu de la ciutat.

El Pla de Mobilitat Urbana (PMU) es marca l’objectiu d’incrementar els desplaçaments en bicicleta en un 67% respecte els valors del 2011, el que suposa gairebé més de 80 mil desplaçaments més al dia, passant d’una quota modal de l’1,5% al 2,5%.

L’Ajuntament de Barcelona ha refermat la seva aposta per fomentar l’ús de la bicicleta a la ciutat com a mode de transport més sostenible i eficient, i, en aquest sentit, s’ha marcat com una de les seves prioritats l’ampliació i millora de la infraestructura ciclista a la capital catalana. La voluntat del Govern és millorar les condicions d’accessibilitat dels usuaris de la bici per tal de garantir desplaçaments més segurs i minimitzar el conflicte amb els vianants i el trànsit rodat. El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (PMU) 2013-2018 planteja un conjunt de mesures encaminades a donar més protagonisme als vianants i als ciclistes, a fomentar l’ús del transport públic col·lectiu i a reduir l’ús del vehicle privat.

En aquest àmbit, l’Ajuntament vol treballar per continuar ampliant la infraestructura de carrils bicis de la ciutat mitjançant la configuració de nous carrils bici, actuacions de senyalització en zones 30 o itineraris ciclables.

La voluntat de l’Ajuntament és que al 2018, el 95% de la població de la ciutat disposi de com a mínim un carril a 300 metres de distància del seu domicili. La idea és comptar amb una xarxa coherent, connexa i completa que configuri un autèntic servei més per la ciutat, amb l ’objectiu d’arribar als 300 km a finals de l’any 2018.

Aquestes són les actuacions que estan en marxa a l’inici de l’any 2017:

Carril bici del carrer de Cartagena

Aquest carril que serà bidireccional, és un eix de connexió vertical (mar <=> muntanya) amb tot un seguit de carril bici horitzonals: Travessera de Gràcia,  l’eix ciclista Francesc Macià – av Meridiana per Indústria i Pare Claret; Provença i Consell de Cent. Data final d’obra prevista 1 de març. Més informació [+]

Enllaç Travessera de Gràcia amb el passeig de Sant Joan i el carrer de Joan Blaques

Aquesta actuació completa la part central de l’eix ciclista Francesc Macià – avinguda Meridiana. Data prevista d’entrada en funcionament 13 de febrer.

Connexió del passeig de la Zona Franca amb el carrer A

Aquestes tenen previst estar acabades a finals d’abril. La importància d’aquest tram de carril està en que obre la porta sota la ronda litoral per connectar el polígon amb el futur carril bici del passeig de la Zona Franca. Més informació [+]

Connexió avinguda Diagonal (parc de Cervantes) amb Esplugues

Gran infrestructura dins del projecte BiciVia de l’AMB d’interconnexió entre municipis, en aquest cas Esplugues amb Barcelona. Tindrà continuïtat amb l’eix de l’av Diagonal i amb el de Gregorio Marañón – Aristides Maiol fins la Riera Blanca que donarà connexió als futurs carrils de la Travessera de les Corts i l’avinguda de Madrid. Final d’obres que estava previst a l’abril s’ha endarrerit fins passat l’estiu. Més informació [+]

Carril bici de l’avinguda de Gregorio Marañón

Primer tram d’un eix mar – muntanya que unirà Esplugues i l’Hospitalet de Llobregat des de la connexió anterior fins a la Riera Blanca per Arístides Maillol. Aquest carril també connectarà amb els futurs de l’av Madrid i Travessera de les Corts i tindrà continuitat per l’avinguda de Joan XXII fins la plaça de Pius XII. Més informació [+]

Carril bici del passeig de Pujades (entre Comerç i carrer de Pujades) i nou tram al carrer de Pujades  

Aquest carril dona continuïtat a tot un eix horitzonal del Dte de Sant Marti fins a Ciutat Vella. La seva importància rau en que fem desaparèixer un dels carrils més antics de la ciutat en vorera i dels que més conflicte ens genera amb els vianants, el que discorre a tocar del mur del parc de la Ciutadella i dels accessos a aquest. Data prevista de final d’obra 14 març. Més informació [+]

Carril bici de l’avinguda Meridiana entre passeig de Pujades i carrer Almogàvers

En aquesta actuació es baixa el carril bici de la vorera del costat Besòs de l’avinguda i es situa en calçada tal com ja funciona a la banda Llobregat.

Eixos pedalables al barri de Pedralbes 

Múltiples intervencions al barri de Pedralbes per unir horitzontalment el parc del Castell de l’Oreneta amb el de Cervantes i amb l’avinguda de la Diagonal. Data prevista del final d’obres 16 de maig. Més informació [+]

Carril bici del carrer Sant Adrià (Ferran Junoy – Ciutat d’Assumpció) i del carrer Ciutat d’Assumpció (pg Havana – Sant Adrià)

Aquest dos carrils configuren una nova connexió ciclista entre el barri de Sant Andreu i el del Bon Pastor. Data final d’obra prevista 17 de març. Més informació [+]

Eix avinguda Diagonal – plaça de Llevant – Eduard Maristany (entorns Campus Besòs – UPC) 

La construcció va a càrrec del Consorci del Besòs i connectarà Barcelona amb Sant Adrià de Besòs. Més informació [+]

Carril bici al carrer de Ramon Turró 

Aquesta actuació dona continuïtat ala carril existent des de la rambla del Poblenou fins al carrer de Selva Mar, configurant un eix ciclista bidireccional horitzontal que recorre tot districte de Sant Martí.   Data final d’obra prevista 13 d’abril.  Més informació [+]

Carril bici al carrer Selva de Mar

Amb la construcció d’aquest tram de carril bici s’uneix el barri de Sant Martí de Provençals amb la platja de la Nova Mar Bella. Data prevista final d’obra 13 d’abril. Més informació [+]

Carril bici al passeig de Josep Carner

L’inici de les obres està pendent de la seva aprovació pel comitè d’obres. Serà un carril bidireccional que unirà l’actual de la plaça de les Drassanes amb el passeig de Colom, passant per la part muntanya de la plaça del Portal de la Pau. Aquest projecte contempla modificacions a la rotonda ciclista de la plaça de les Drassanes amb nous semàfors d’accés i sortida d’aquesta.

Podeu estar al cas  l’activitat de les obres al mapa del web d’obres seleccionant l’opció  “Millora de la xarxa de carrils bici”; al plànol BCN que ofereix el web de la Bicicleta i seguir el perfils de twitter @BCN_Mobilitat i @enbicixBCN on puntualment s’informa d’aquest desplegament.