Comencen les obres del carril bici de l'avinguda Dr. Marañón

22/11/2016 - 20:20 h

Ecologia Urbana

Infraestructures. Comença la construcció de l'eix ciclista mar-muntanya per unir Esplugues i l'Hospitalet i afavorir l'entrada a Barcelona en bicicleta.

A finals de mes comencen els treballs per realitzar la implantació del carril bicicleta de doble sentit de circulació a l’avinguda del Doctor Marañón, entre l’avinguda Diagonal, el carrer Arístides Maillol i l’avinguda de Joan XXIII. Aquesta infraestructura afavorirà l’accés a la ciutat amb bicicleta. La durada de les obres serà aproximadament de quatre mesos.

Aquest nou carril bici forma part de l’eix muntanya-mar que en un futur proper connectarà per el carrer d’Arístides Maillol els municipis d’Esplugues de Llobregat amb l’Hospitalet de Llobregat.

Aquesta connexió també oferirà continuïtat pedalable per la travessera de Les Corts i l’avinguda de Madrid, amb respectius carrils bici actualment encara en projecte.

També farà connexió amb l’actual carril bici de l’avinguda de Xile i amb el de l’avinguda de la Diagonal.

El projecte contempla dos trams diferenciats

El tram entre les avingudes Diagonal i Xile el carril bici discorrerà per la calçada costat Llobregat, adossat al parterre existent. La secció del carrer en aquest tram és de tres carrils de circulació per sentit i a la calçada costat Llobregat es genera un quart carril per realitzar el gir al carrer Pau Gargallo.

En el tram entre l’avinguda Xile i la rotonda del carrer Arístides Maillol i l’avinguda de Joan XXIII, el carril anirà pel centre de la calçada on actualment discorre el tercer carril de la calçada costat Besòs.

Aquest tram de carril bici te caràcter provisional ja que es troba en un àmbit ocupat per les obres de la L9 de metro. Quan s’alliberin les ocupacions de la L9  i es recuperi la secció normalitzada de la via, s’haurà de col·locar el carril bicicleta en la posició definitiva.

La secció en aquest tram és de dos carrils de circulació per sentit i a la calçada costat Besòs es genera un tercer carril per realitzar el gir a l’avinguda Xile. Es generen, també, unes illetes a les avingudes Dr. Marañon, Xile i Joan XXIII

Treballs de semaforització

La planificació dels treballs serà la següent, quedant pendent de planificar els treballs d’obra civil al tram entre l’avinguda de Xile i la rotonda del carrer Arístides Maillol i l’avinguda de Joan XXIII:

El 29 de novembre es farà el creuament del costat Llobregat de la calçada, sentit mar, de l’avinguda Gregorio Marañón a l’alçada del carrer Pau Gargallo.

L’endemà, 30 de novembre, es farà el creuament del costat Besòs de la calçada sentit mar del mateix tram.

Els treballs de creuament de l’avinguda Dr. Marañón es faran mantenint sempre un carril de circulació en sentit mar.

L’1 de desembre es farà el creuament de la meitat costat muntanya de la calçada del carrer Pau Gargallo i la meitat costat Besòs de la calçada sentit muntanya de l’avinguda Dr. Marañón.

El 5 de desembre es farà el creuament de la meitat costat mar de la calçada del carrer Pau Gargallo i la meitat costat Llobregat de la calçada sentit muntanya de l’avinguda Dr. Marañón.

Els treballs al carrer Pau Gargallo es faran mantenint un carril de circulació per sentit.

El creuament de l’avinguda Joan XXIII es farà per meitats de calçada: la meitat interior s’executarà el 12 de desembre i la meitat exterior el 13 de desembre, mantenint un carril de circulació.

L’ampliació del parterre, enjardinat o amb pintura,  de l’avinguda Dr. Marañón – carrer Pau Gargallo, donant continuïtat al parterre existent i anul·lació del carril de gir del sentit mar de la calçada Llobregat, es farà en dues fases: del 30 de novembre al 5 de desembre s’ocuparà la calçada costat Llobregat, mantenint dos carrils de circulació en sentit mar i sense afectar la calçada sentit muntanya; i del 7 de desembre al 15 de desembre, s’ocuparà la calçada costat Besòs mantenint dos carrils de circulació en sentit muntanya.

El nou carril bici de l’avinguda del Doctor Gregorio Marañon es situa en calçada, reduint un carril de circulació dels vehicles motoritzats que entren a la ciutat.

El calendari de les obres planificades pot ser replantejat per la direcció d’obra i el servei de planificació de la Direcció de Mobilitat. Podeu estar al cas l’activitat de les obres al mapa del web d’obres seleccionant l’opció  “Millora de la xarxa de carrils bici”; al plànol BCN que ofereix el web de la Bicicleta i/o seguint el perfils de twitter @BCN_Mobilitat i @enbicixBCN on puntualment s’informa d’aquest desplegament.