Entra en funcionament el carril bici del carrer de Marina

28/11/2016 - 13:56 h

Ecologia Urbana

Infrastructures. El tram entre l'avinguda Diagonal i la travessera de Gràcia és unidireccional en sentit mar -> muntanya.

Divendres passant es van retirar les tanques d’obra i els ciclistes de Barcelona ja van poder estrenar el tram de via ciclista al districte de l’Eixample.

El carril bici, de 1.200 metres de longitud, està situat a l’esquerra de la calçada, és de sentit únic (unidireccional) de mar a muntanya i aplica nous estàndards definits en el Manual de disseny de carrils bici que es va aprovar abans d’aquest estiu.

Aquest carril inicialment havia de ser de dues direccions, però amb el desplegament de la xarxa de carrils bici de la ciutat s’ha decidit deixar-lo amb un únic sentit i dissenyar un carril complementari en sentit muntanya-mar que s’implantarà properament al carrer de Sardenya.

D’aquesta manera, quan parlem de carrils bici també fan referència a eixos ciclistes que, com en aquest cas, estaran formats per més d’un carril.

Algunes novetats de disseny

Aquest carril presenta algunes novetats de disseny que en la majoria de casos s’estendran per la resta de vies ciclables.

L’S-35

El carril bici s’indica amb el senyal blau quadrat (S-35) que s’anirà implantat a tots els carrils bici de la ciutat. Indica una via destinada a la circulació exclusiva per a cicles i bicicletes, però no implica l’obligatorietat d’ús de la via per aquest tipus de vehicles.

Aquest senyal substitueix al rodó (R-407) que obligava als ciclistes a fer servir el carril i es contradeia amb el que marca l’ordenança de circulació de vianants i vehicles, on s’especifica que les bicicletes poden circular sempre per calçada, hi hagi o no carril bici.

La ZAB

A la cruïlla de Marina amb Provença s’hi ha implantat una zona d’avançada per bicicletes (ZAB). Aquest espai està pensant per facilitar el gir dels cicles cap al carrer de Provença en sentit Besòs, evitant així el conflicte amb els vehicles motoritzats que volen seguir recte pel carrer de Marina.

La catifa vermella

També seguint el disseny del manual en determinades cruïlles, on el gir dels vehicles a motor és cap a l’esquerra i coincideix amb la mateixa fase semafòrica que les bicicletes, s’ha fet un petit desviament de la trajectòria del carril bici per guanyar visibilitat i evitar que els motoritzats l’envaeixin.

El tram de coincidència del trànsit es pinta en vermell (catifa vermella) per reforçar-ne la seguretat viària del carril i per advertir que la bicicleta té preferència de pas.

Particularment, a la cruïlla amb el carrer de la Indústria s’hi ha fet el petit desviament, tot i no haver-hi gir, atès que hi ha prevista la construcció d’un carril bici en aquest carrer.

Aparcaments

A gairebé totes les cruïlles s’hi han col·locat aparcaments per bicicletes i reserves d’estacionament de motos, per tal de baixar-ne el màxim possible de la vorera.

Futura continuació

Actualment, el nou carril bici enllaça per la part de mar amb els carrils de Consell de Cent i Marina, des de la plaça dels Voluntaris i a mig recorregut amb el carril bici de Provença.

En un futur proper enllaçarà amb el de travessera de Gràcia (tram entre els carrers de Cartagena i Bailén), actualment amb les obres força avançades i previsió d’obertura al trànsit de bicicletes abans de Nadal, i es perllongarà fins la ronda del Guinardó, seguint pel carrer de l’Alcalde de Móstoles, actualment amb les obres licitades i pendent de planificació.

Podeu estar al cas  l’activitat de les obres dels nous eixos ciclables al mapa del web d’obres seleccionant l’opció  “Millora de la xarxa de carrils bici”; al plànol BCN que ofereix el web de la Bicicleta i seguir el perfils de twitter @BCN_Mobilitat i @enbicixBCN on puntualment s’informa d’aquest desplegament.