Entra en funcionament un tram del carril bici de la Travessera de Gràcia

17/12/2016 - 10:10 h

Ecologia Urbana

Infrastructura Aquest cap de setmana ha entrat en servei el primer tram del carril bici de la Travessera de Gràcia.

Aquest cap de setmana s’ha posat en servei un tram d’1 quilòmetre de longitud del carril bici de doble sentit (bidireccional) a la Travessera de Gràcia.

Aquest és el primer tram d’un eix ciclista que unirà la plaça de Francesc Macià amb l’avinguda de la Meridiana amb diferents solucions constructives durant l’any 2017. Durant el mes de gener s’executarà i entrarà en funcionament el tram Escorial <=> Bailén i l’enllaç amb el passeig de Sant Joan.

El tram que es posa en funcionament va des de carrer de Cartagena fins el carrer de l’Escorial. El carril està situat a l’esquerra de la calçada i s’ha construit d’acord al Manual de disseny de carril bici  que s’aprovà abans de l’estiu. Incorpora zones d’aparcament de motos i bicicletes a la calçada, punts de retranqueig per guanyar seguretat per les bicicletes, nova senyalització horitzontal per avisar als vianants i la senyalització vertical amb la S35.

Aquest tram enllaça amb el carril bici del carrer Marina (de sentit ascendent) i properament amb el del carrer de Cartagena, que s’iniciaran les obres properament, i amb el futur del carrer Sardenya (unidireccional en sentit mar) que completarà l’eix mar <=> muntanya amb el carril bici del carrer de Marina.

Tram Carrer Escorial – Bailén

Durant el mes de gener es realitzarà el tram Escorial – Bailén  i al passeig de Sant Joan des del carrer Sant Antoni Maria Claret fins a Travessera de Gràcia (en les dues calçades).

Les principals modificacions viàries actuals en aquest tram són:

A la connexió de p. Sant Joan / Travessera de Gràcia el carril bicicleta passa de la rambla central a les calçades, i es farà només el premarcatge i la senyalització vertical.

Es perd el gir a esquerra per part dels vehicles motoritzats des de passeig Sant Joan cap a Travessera de Gràcia. També es reordena la secció del carrer Escorial al seu costat Llobregat i en aquest àmbit Travessera de Gràcia queda amb un carril per sentit.

La pintura del nou carril bici es farà en dos caps de setmana , el primer al carrer Escorial i Travessera dies 21 i 22 de gener, i el segon a passeig de Sant Joan dies 28 i 29 gener de 2017.