L’Ajuntament destinarà més de 7 milions d’euros a projectes de Cooperació i Educació per a la Justícia Global

13/09/2021 - 13:10 h

Redacció

L’Ajuntament de Barcelona ha publicat al BOPB la resolució provisional de la convocatòria de subvencions de Cooperació per a la Justícia Global.

L’Ajuntament de Barcelona ha publicat al BOPB la resolució provisional de la convocatòria de subvencions de Cooperació per a la Justícia Global.

 

L’Ajuntament ha decidit atorgar subvencions a 112 projectes dels 225 que s’havien presentat en aquesta convocatòria exclusivament telemàtica. Aquesta resolució tindrà caràcter de definitiva sempre que l’entitat sol·licitant no presenti al·legacions o no hagi de presentar documentació acreditativa que li hagi estat requerida.

El pressupost total aplicat a la convocatòria d’ajuts duta a terme per la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional (DJGCI) és de 7,07 milions d’euros, dels quals 5,07M d’euros corresponen al pressupost de 2021 i 2M d’euros del pressupost de 2022 per donar continuïtat als projectes pluriennals. Per tant, es manté el pressupost consignat a la convocatòria de l’any passat. Amb aquest volum de subvencions i les altres accions dutes a terme per la DJGCI, el Govern municipal compleix de nou el compromís de destinar el 0,7% dels ingressos propis a la Justícia Global i Cooperació Internacional, fita ja assolida, per primera vegada, l’any 2015.

D’aquesta manera, la DJGCI dedica el 68,07% del seu pressupost de 2021 a finançar projectes de convocatòries públiques -projectes anuals i primeres anualitats de projectes pluriennals de la convocatòria 2021 i segones anualitats de la convocatòria 2020-.

La tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Justícia Social, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, ha destacat que “la crisi provocada per la Covid-19 ha posat de manifest una vegada més les grans desigualtats globals. Davant l’egoisme d’alguns estats, Barcelona reforça la cooperació internacional per a la justícia global, més necessària que mai”. Per la seva banda, el director de Justícia Global, David Llistar, ha remarcat la priorització d’aquells projectes “que reforcen la sobirania alimentària, energètica o digital de les comunitats que han de lluitar contra contextos molt complicats”.

Pel que fa als projectes presentats, rebran finançament el 53% dels projectes valorats, és a dir, dels que van ser admesos per reunir els requisits administratius fixats a la convocatòria; i el 58% dels projectes amb puntuació igual o superior a 50 punts, puntuació mínima exigida per a rebre finançament.

La distribució per modalitats dels 112 projectes que rebran finançament de l’Ajuntament de Barcelona s’agrupa en tres programes:

  • Programa de Cooperació Internacional per a la Justícia Global: 44 projectes
  • Programa de Cooperació Internacional per a Ciutats Específiques: 14 projectes
  • Programa d’Educació per a la Justícia Global: 54 projectes

En el Programa de Cooperació destaca la línia de justícia de gènere, amb 29 projectes presentats, que representen un 32% del total dels projectes presentats al Programa. En el programa d’Educació predomina la línia de projectes d’aprenentatge servei, amb 25 projectes presentats, els quals representen un 22% dels projectes presentats al Programa.

Entre els projectes de Cooperació per a la Justícia Global que rebran provisionalment finançament municipal aquest any, hi ha projectes vinculats a la promoció dels drets LGTBIQ+ a Senegal i a Colòmbia; a la prevenció de la radicalització violenta de joves a Tetuan; a la protecció de defensors/res dels drets humans a Colòmbia, Mèxic, El Salvador i Guatemala; a l’enfortiment del dret a salut pública a Nairobi; a la lluita contra la COVID-19 a Maputo; a la promoció dels drets culturals a l’Havana i a l’acompanyament en la implementació dels acords de pau a Colòmbia.

Els països en els quals tindran lloc les diferents actuacions són per ordre de nombre d’actuacions: Colòmbia (16), Territoris Palestins Ocupats (8), El Salvador (5), Marroc (5), Moçambic (5), Senegal (5), Líban (3), Cuba (2), Tunísia (2), Bolívia, Guatemala, Índia, Kènia, Mali, Mèxic, Níger i la RD Congo.

La distribució del pressupost per àrees geogràfiques, en els Programes de Cooperació Internacional i Ciutats Específiques, és la següent:

  • Mediterrània: 31%
  • Àfrica Subsahariana: 25%
  • Amèrica Llatina: 43%

Pel que fa a l’Educació per a la Justícia Global, que es realitza principalment a la ciutat de Barcelona, rebran provisionalment finançament municipal iniciatives de sensibilització en l’àmbit de la justícia de gènere, la sobirania alimentària i les finances ètiques i solidàries.

Quant als projectes d’aprenentatge servei, que consisteixen en projectes i dinàmiques en les que l’alumnat de secundària i universitat integra en el seu procés acadèmic i en el seu aprenentatge projectes per a la comunitat i per a la justícia global, reben finançament projectes orientats a treballar la cultura de pau, la crisi migratòria i la defensa dels drets humans.

D’altra banda, es finançaran projectes de denúncia i mobilització ciutadana en l’àmbit de la compra pública ètica i la mobilitat sostenible. També es donarà suport a projectes que promoguin la justícia ambiental en el context d’emergència climàtica global, relacionats amb la vulneració dels drets ambientals, la sobirania alimentària i les energies renovables.

La resolució provisional de la convocatòria de subvencions, publicada el 9 de setembre, es pot consultar aquí  i a l’arxiu annex. Aquesta resolució tindrà caràcter de definitiva sempre que l’entitat sol·licitant no presenti al·legacions o no hagi de presentar documentació acreditativa que li hagi estat requerida.