Microxarxes d'intel·ligència urbana: "Arxius de ciutat: memòria i transparència"

18/03/2021 - 09:17 h

Redacció

L'Ajuntament de Barcelona i el CIDEU impulsen la cooperació municipalista.

L'Ajuntament de Barcelona i el CIDEU impulsen la cooperació municipalista.

El Sistema Municipal d’Arxius, la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona i el CIDEU (Centre Iberoamericà de Desenvolupament Estratègic Urbà) impulsen el Grup de Treball Arxius de Ciutat: Memòria i Transparència. Aquest grup té per objectiu la implementació d’un espai de cooperació tècnica internacional  per abordar desafiaments actuals i temàtiques d’interès comunes dels arxius municipals de diferents ciutats a través de l’intercanvi de coneixements i experiències entre iguals, establint processos d’aprenentatge ciutat-ciutat.

El grup de treball està format  per persones tècniques i representants de les ciutats de Bogotà, Cali, Medellín i la Fundació Bibliotec de Colòmbia; L’Havana, Cuba, i Barcelona, ​​Espanya. En base als interessos i necessitats plantejades per aquestes ciutats es va dissenyar una agenda de treball comuna que inclou els següents temes: la presentació de cada arxiu municipal, el seu funcionament i desafiaments actuals; les estratègies i plans de digitalització; els catàlegs en línia i la seva difusió; i els serveis digitals i reptes de futur.

Aquest espai de cooperació es realitza  per mitjà de reunions virtuals en què els equips de les ciutats presenten les seves experiències, bones pràctiques, oportunitats i reptes en les temàtiques plantejades i reben recomanacions i retroalimentació de la resta de participants. Això permet treballar en profunditat en desafiaments comuns i debatre sobre els millors models a implementar en cada situació específica.

La iniciativa va començar el 2020 com a part d’una experiència pilot dissenyada per la Direcció de Justícia Global i Cooperació i el CIDEU que adapta el model de cooperació municipalista directa que l’Ajuntament de Barcelona realitza bilateralment amb les ciutats prioritzades per a la cooperació.