Missió tècnica a Dakar

26/11/2019 - 12:15 h

Redacció

Barcelona participarà en el taller sobre el Programa de Resiliència Urbana de UN Habitat el 26 i 27 de novembre a Dakar.

Barcelona participarà en el taller sobre el Programa de Resiliència Urbana de UN Habitat el 26 i 27 de novembre a Dakar.

 

L’objectiu d’aquest taller és el compartir, amb les autoritat locals i responsables tècnics/ques, els resultats obtinguts de la diagnosi elaborada pel Programa de Resiliència Urbana de UN Habitat (@UResilienceHub), amb seu a Barcelona, sobre la situació de resiliència de la ciutat de Dakar (Senegal), detectant les diferents vulnerabilitats de la ciutat i proposant accions de millora. Serà doncs una àgora privilegiada de coneixement de la situació de Dakar, així com per enfortir la relació amb l’Ajuntament de Dakar i conversar sobre futures accions de cooperació .

Amb aquesta oportunitat, la delegació de Barcelona, encapçalada pel Director de Justícia Global i Cooperació Internacional, David Llistar, mantindrà reunions amb responsables municipals, amb les entitats que desenvolupen projectes de cooperació amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona: Metges del Món (@metgesdelmonCAT), Acció contra la Fam (@AcciocontraFam), y Proactiva Open Arms (@openarms_fund),y amb l’Oficina Tècnica de Cooperació espanyola.