Torino

El 15 de desembre de 2017 es va signar a Torino l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament d’aquesta ciutat i el de Barcelona, amb una validesa prevista de dos anys.  Ambdues ciutats mantenen relacions de cooperació des dels anys 80, que es van formalitzar l’any 2004, amb un acord triangular entre Torino, Lió i Barcelona, amb una validesa de 3 anys. basat en una filosofia comuna de desenvolupament de les 3 ciutats i centrat sobretot en la promoció econòmica i la connexió ferroviària a través del Corredor Mediterrani.

L’any 2017 es va decidir signar un nou acord per fomentar les relacions entre ambdues ciutats, que tenen interessos i objectius comuns, així com una visió estratègica comuna.

Aquest acord estableix una col.laboració en els àmbits de:

-la cultura i el turisme

-l’economia

-l’àmbit acadèmic

-la innovació tecnològica i social

-els projectes europeus

Enllaços relacionats: