Barcelona impulsa amb altres ciutats principis per protegir els drets digitals en l’ús de la tecnologia contra la Covid-19

Fri, 15/05/2020 - 11:38

Cities for Digital Rights

Jorge Luis Fuentealba Diez

La Coalició de les Ciutats pels Drets Digitals creada per Barcelona, Nova York i Àmsterdam ha publicat “Protegir els drets digitals en aplicacions tecnològiques relacionades amb la Covid-19”.

La Coalició de les Ciutats pels Drets Digitals va publicar el 14 de maig el document “Protegir els drets digitals en aplicacions tecnològiques relacionades amb la Covid-19”, una guia de deu principis per l’ús de les tecnologies digitals per fer front a la crisi provocada per la Covid-19. L’Ajuntament de Barcelona, cocreador de la coalició juntament amb les ciutats de Nova York i Àmsterdam, ha impulsat aquest document on s’han recollit aportacions i reflexions de les ciutats d’Àmsterdam, Bordeus, Chicago, Hèlsinki, Milà, Nova York, Portland, Porto, San Antonio i Toronto.

L’aposta de Barcelona per l’humanisme tecnològic és ferma i encara més en la situació de crisi actual. La tinenta d’alcaldia d’Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, ha remarcat que la tecnologia digital ha d’anar de la mà de la sanitat pública i dels drets humans, que les apps són al centre del debat sobre el control de la pandèmia i que la crisi accelera la digitalització. “El que fem contra la Covid-19 marcarà els estàndards de drets digitals del futur. És més important que mai: (a) privacitat de dades, (b) implicació de societat civil en la governança tecnològica i (c) evitar desigualtats socials en solucions digitals“.

Durant el transcurs de la pandèmia, diferents ciutats i països han posat en marxa aplicacions destinades a l’ajuda dels serveis sanitaris i epidemiològics per fer front a la Covid-19. Bàsicament s’han desenvolupat dos grups de serveis; el primer fa referència a les aplicacions que ofereixen a la ciutadania informació sobre el virus, noves pautes socials i d’higiene personal i pautes per la autodiagnosis. La seva funció és ajudar a gestionar els serveis sanitaris, alleugerir la càrrega dels serveis assistencial i facilitar l’estudi epidemiològic. El segon grup recull les aplicacions anomenades contact tracing app o traçament de contactes, les quals registren els contactes que una persona té al llarg del dia per facilitar la identificació de les fonts de contagi i ajudar a contenir-ne la propagació.

Els deu principis

El document presenta deu principis compartits que s’haurien de seguir en l’aplicació de les tecnologies digitals que tinguin per objectiu fer front a la crisi de la Covid-19:

1. Principi de nexe i proporcionalitat: ni les tecnologies ni les dades recopilades es poden utilitzar amb altres finalitats diferents de les estrictament necessàries per contribuir a donar resposta a la situació de crisi actual.

2. Principi d’impermanència: l’ús d’aquestes tecnologies i dades ha de ser limitat en el temps. Un cop disminuït el risc de pandèmia ja no s’ha d’utilitzar i l’usuari ha de ser capaç de desinstal·lar l’aplicació del dispositiu i esborrar les seves dades.

3. Principi de consentiment i confiança: l’ús de les aplicacions ha de ser estrictament voluntari i respectar les notificacions i el consentiment. No es pot imposar sota cap mena de sistema de coacció ni recompensa; és només d’aquesta manera com es pot guanyar la confiança mútua.

4. Principi de privacitat: s’ha de respectar la privacitat dels usuaris i els seus contactes. La privacitat hauria de ser avaluada en el context de riscos reals de reidentificació o d’altres pèrdues de privacitat, especialment quan s’utilitza informació altament sensible com dades sanitàries.

5. Principi de control: els ciutadans han de ser considerats els propietaris principals de les dades que generen mitjançant l’ús de les aplicacions i serveis tecnològics.

6. Principi d’obertura i transparència: les aplicacions s’han de desenvolupar en format de codi obert que es pugui verificar i auditar per tal que altres ciutats i organitzacions el puguin adoptar, sempre afavorint la transparència.

7. Principi de resposta: les aplicacions han de funcionar com a eines addicionals i complementàries a les mesures establertes per les autoritats sanitàries. Han de basar-se en l’experiència, les necessitats i els requisits marcats per les autoritats pertinents i en la cultura i el comportament de la societat on s’aplicaran.

8. Principi de participació: el desenvolupament d’aquest tipus de tecnologia ha de tenir en compte les necessitats de tota la societat i requereix la creació de circuits de retroalimentació entre els responsables polítics i la ciutadania. S’han de tenir en consideració els Drets Humans en la selecció de proveïdors i en el procés de desenvolupament tècnic.

9. Principi d’innovació social: l’ús exitós d’aquestes aplicacions en la vida quotidiana requereix un enfocament més centrat en la innovació social que en la tecnològica, on la intel·ligència social, el comportament i la cohesió social són igualment importants.

10. Principi d’equitat i inclusió: l’objectiu principal ha de ser donar suport i servir a les comunitats, garantint la igualtat d’accessibilitat i el mateix tracte entre les col·lectivitats. Han de facilitar la comunicació i utilitzar-les per eliminar les desigualtats socials.


Coalició de les Ciutats pels Drets Digitals

El 2018 Barcelona va crear, juntament amb Nova York i Amsterdam, la Coalició de les Ciutats pels Drets Digitals, una aliança per a la protecció dels drets digitals de les persones a escala global. Amb el suport d’UN-Habitat, Eurocities, CGLU i altres ciutats participants, neix amb la intenció de proposar lleis, eines i recursos per protegir promoure i supervisar els drets digitals tant de les persones residents com les visitants.

Cada ciutat implicada en la coalició ha posat en marxa accions per defensar i protegir els drets digitals de la seva ciutadania i visitants. En aquest sentit, Barcelona ha posat en marxa la plataforma de democràcia participativa Decidim Barcelona, ha millorat el Portal de Dades Obertes, va participar en el projecte europeu DECODE per explorar eines per a que ciutadans i ciutadanes controlin les dades personals, està organitzant debats de reflexió al voltant de la importància dels drets digitals i impulsant col·laboracions públic-privades per combatre la bretxa digital.

Més informació a nota del Servei de Premsa de l’Ajuntament de Barcelona i a nota de Cities for Digital Rights