L’Ajuntament de Barcelona presenta el seu primer Pla Director de Relacions Internacionals

Wed, 15/07/2020 - 12:40

Pla Director de Relacions Internacionals 2020-2023.

Jorge Luis Fuentealba Diez

La Mesura de Govern “Barcelona, Ciutat Global” recull el primer Pla Director de Relacions Internacionals amb la voluntat de reforçar l’acció internacional de Barcelona en l’actual context de crisi socioeconòmica.

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat el 15 de juliol la Mesura de Govern “Barcelona, Ciutat Global”, que recull el primer Pla Director de Relacions Internacionals del consistori i que té la voluntat de reforçar l’acció internacional de Barcelona en l’actual context de crisi socioeconòmica generada per la Covid-19. Abasta el període 2020-2023 i es tracta d’una aposta per la internacionalització d’un model de ciutat basat en la capitalitat de l’humanisme tecnològic, el Barcelona Green Deal, la cohesió social i els drets humans.

La política de relacions internacionals és una de les principals senyes d’identitat de Barcelona, i l’acció internacional de l’Ajuntament ha de consolidar el rol actiu de la ciutat, apostant per la cooperació, el multilateralisme i l’acció mediterrània, europea i global a través de les xarxes de ciutats. A més a més, l’actual crisi fa necessari consolidar Barcelona com a actor global i amb veu pròpia per posicionar-se com a ciutat d’oportunitats i, alhora, enfortir la seva capacitat d’incidència internacional sobre decisions que afectin el territori i la ciutadania.

La tinenta d’alcaldia d’Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, ha destacat la importància d’aquest pla perquè “per encarar la recuperació de la crisi causada per la Covid-19, la projecció internacional de la ciutat és més necessària que mai. Cal posicionar Barcelona com a ciutat d’oportunitats, i promoure a nivell europeu i global un model de ciutat que posa les persones i els drets al centre, que lidera l’humanisme tecnològic i que aposta per un Green Deal urbà”.


Objectius i estructura del Pla Director

Els objectius principals del document són: (a) consolidar Barcelona com a actor global i amb veu pròpia en la construcció d’un escenari mundial, europeu i mediterrani que, com recullen els principis de les Nacions Unides, busqui l’enfortiment de la pau, la cooperació internacional i la reducció de les desigualtats econòmiques i socials; (b) reforçar la qualitat de la prestació de serveis municipals a través de l’intercanvi de coneixements amb altres ciutats, tant a nivell bilateral com en el marc d’espais multilaterals, i (c) reforçar la promoció internacional de la ciutat per atraure talent i oportunitats.

Per assolir aquestes finalitats, el Pla Director s’ha estructurat en 24 línies d’acció agrupades dins de cinc objectius que segueixen la lògica dels cinc principis (les “cinc Ps”) que articulen l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible: partentariats i aliances, prosperitat, persones, planeta i pau.

1. Partenariats i aliances: Barcelona, ciutat global. Reforçar les aliances estratègiques, a nivell local i internacional, per projectar Barcelona, la seva ciutadania i les polítiques municipals al món. Inclou nou línies d’acció.

2. Prosperitat: Barcelona, capital de l’humanisme tecnològic. Posicionar Barcelona com a hub científic i tecnològic que promou un model de desenvolupament tecnològic amb les persones al centre, i amb incidència sobre l’agenda digital i d’innovació europea i internacional. Inclou sis línies d’acció.

3. Persones: Barcelona, ciutat de drets. Promoure la defensa dels drets, el feminisme i la diversitat en l’acció internacional de l’Ajuntament, per tal de contribuir a espais i agendes europees i globals favorables als drets humans, la igualtat de gènere i el reconeixement de nous drets digitals i climàtics. Inclou tres línies d’acció.

4. Planeta: Barcelona Green Deal. Promoure un marc polític i financer, europeu i internacional, favorable al model de transició ecològica justa del Barcelona Green Deal. Inclou tres línies d’acció.

5. Pau: Barcelona, ciutat compromesa amb el multilateralisme. Promoure la reforma del sistema multilateral per fer-lo més inclusiu, amb possibilitats de participació activa de les ciutats en l’escenari internacional, i defensar-hi els interessos de Barcelona i els seus habitants. Inclou tres línies d’acció.


Implicació de les entitats amb projecció internacional de Barcelona

El dia 8 de juliol es va celebrar de forma telemàtica una reunió amb els responsables dels principals organismes i entitats amb projecció internacional de Barcelona, on la tinenta d’alcaldia Laia Bonet va presentar el Pla Director i posteriorment es van recollir les aportacions de les i els participants. Hi van participar Emilia Saiz, secretària general de CGLU; Octavi de la Varga, secretari general de Metropolis; Marina Canals, secretària general de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores; Javier Parrondo, director general de Casa Àsia; Marta Nin, directora general de Casa Amèrica Catalunya;  Josep Ferré, director general de l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed); Josep Canals, secretari general de MedCités; Oriol Barba, director de MedCités; Pol Morillas, director del CIDOB, i Rosa Arlene María, directora executiva del Centre Iberoamericà de Desenvolupament Estratègic Urbà (CIDEU).


L’acció internacional municipal durant la crisi de la Covid-19

Durant la pandèmia, l’acció internacional de l’Ajuntament de Barcelona ha estat al servei de la resposta municipal a la crisi sanitària i econòmica. Com es pot comprovar a l’informe “L’acció internacional de l’Ajuntament de Barcelona durant la crisi de la Covid-19”, durant els últims mesos s’ha donat un especial suport al cos diplomàtic, s’han fet diversos intercanvis de coneixements i estratègies amb altres ciutats, s’han gestionat donacions internacionals i locals de material sanitari, s’ha fet seguiment de les mesures d’altres ciutats per a la recuperació econòmica i s’ha realitzat un actiu treball d’incidència política a nivell europeu i global amb els objectius d’obtenir més recursos per fer front a la crisi o de posar èmfasi en qüestions prioritàries per a la ciutat, com la transició digital justa o la inversió en ciència, entre d’altres.


Instruments de treball

La Mesura de Govern també detalla els instruments de treball que s’impulsaran des de la Direcció de Relacions Internacionals de l’Ajuntament per tal d’articular una política pública de relacions internacionals al servei del conjunt de serveis municipals i de l’acció de govern, seguint principis de bon govern: coordinació interna; transversalitat; transparència i retiment de comptes; gestió del coneixement produït a través dels intercanvis internacionals, i comunicació de la feina feta.