Accessibilitat

Al web de de l’Ajuntament de Barcelona http://ajuntament.barcelona.cat/salaciutat/ca/ s’han considerat les mesures següents per permetre als usuaris accedir a tots els continguts i les funcionalitats amb més facilitat:

 • Multinavegador
  Les pàgines presenten una visualització correcta en els diversos navegadors utilitzats per a l’anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).
 • Taules
  Les taules estan marcades correctament.
 • Formularis
  Els formularis s’han etiquetat correctament.
 • Llenguatge
  El llenguatge de la pàgina és simple i adequat per al públic al qual va adreçat el contingut.
 • Navegació coherent
  S’assegura la consistència al lloc web, fent que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i oferint una experiència gratificant a tots els usuaris.
 • Títols
  Els títols de pàgina són accessibles.
 • Enllaços
  Els enllaços contenen informació contextual.

El desenvolupament del web http://ajuntament.barcelona.cat/salaciutat/ca/, basat en la consideració de les Pautes d'accessibilitat al contingut en el web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web)

Més informació sobre l’accessibilitat web, els recursos d’accessibilitat i la configuració de les opcions dels diversos navegadors al web http://ajuntament.barcelona.cat/accessibilitat/ca.

En el cas que trobeu barreres al web cal que les indiqueu per mitjà del formulari http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=c&origen=hola&detall=4499.

L'Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d'accessibilitat que actualment queden per resoldre en aquest lloc web.

Barcelona, 7 de març de 2017