Barcelona Serveis de Salut

Barcelona Serveis de Salut ofereix serveis d’odontologia i podologia a persones en situació de vulnerabilitat derivades dels Serveis Socials de Barcelona. L’objectiu és millorar l’accés de les persones vulnerables a determinats serveis i tractaments mèdics, que o bé no formen part de la cartera del sistema públic o bé són limitades en relació amb la demanda existent, per disminuir així l’impacte de les desigualtats socials en la salut.

L’accés es reserva a persones vinculades als Serveis Socials municipals bàsics i especialitzats, sota un llindar econòmic determinat i amb una necessitat odontològica o podològica diagnosticada.

Els serveis es porten a terme a l’edifici municipal de carrer de Viladomat, 127.