Direcció de Salut

La Direcció de Serveis de Salut impulsa les polítiques de salut i la reducció de desigualtats en salut de l’Ajuntament.

El Departament de Salut promou diferents plans, programes, estratègies i campanyes de ciutat, com ara el Pla de salut mental de Barcelona, l’Estratègia compartida de salut sexual i reproductiva o el Programa de síndromes de sensibilització central, entre altres. Tot això ho fa amb el suport i la col·laboració de les entitats que treballen en l’àmbit de salut.