Inclusió de la perspectiva de gènere i LGTBI en l’atenció sanitària i els programes de salut pública

Per incorporar de manera transversal aquesta visió es preveuen, entre altres accions, l’adaptació dels programes de promoció de la salut i atenció a les addiccions amb perspectiva de gènere i LGTBI, i la formació del personal de l’àmbit de salut sobre les diversitats sexuals i de gènere.