Millorar la participació efectiva i acció coordinada de la societat civil per a la salut de la població

És fonamental  vetllar per la salut de la ciutadania, procurant el benestar de les persones afectades per problemes de salut i aquelles que les cuiden. És per aquest motiu que l’Ajuntament de Barcelona porta a terme accions de coproducció, entre entitats de persones afectades, professionals i membres de l’Administració, per treballar vers els objectius de ciutat compartits.

Accions compartides amb les entitats de l’àmbit de la salut: