Programa de suport específic a les persones afectades per síndrome de sensibilitat central

La fibromiàlgia (FM), la síndrome de fatiga crònica (EM/SFC), la sensibilitat química múltiple (SQM) i l’electrohipersensibilitat (EH) són malalties englobades en les síndromes de sensibilització central.

Aquestes malalties orgàniques tenen conseqüències greus sobre les capacitats físiques i cognitives de les persones afectades, poden resultar molt invalidants i excloents en tots els àmbits, i limitar greument la vida de les persones afectades i les seves famílies (en l’àmbit personal, social, familiar, laboral...).

El programa dota la ciutat de Barcelona, per primera vegada, d’un document que reuneix les polítiques i actuacions de l’Ajuntament per a la prevenció i l’atenció de persones afectades.

El programa pretén treballar per la ciutadania en l’àmbit de prevenció, per reduir el nombre de persones afectades i millorar la qualitat de la seva salut, així com promoure el benestar i l’atenció a les persones afectades i els seus familiars.

Taula d’entitats de persones afectades per síndromes de sensibilització central i familiars

Aquest òrgan participatiu és el grup motor amb què s’elabora el programa específic per a persones afectades de SSC. Liderat per la comissionada de Salut i format per entitats, professionals i membres de l’Administració, crea l’espai de debat i reflexió necessari per donar visibilitat i treballar per prevenir l’aparició de les malalties englobades dins els síndromes de sensibilitat central, promou l’atenció vers les persones afectades i vetlla pel seu benestar.