Sanitat pública universal, equitativa i de qualitat

La disponibilitat i la qualitat dels serveis sanitaris públics són importants per donar resposta a les necessitats desiguals de salut, i l’Ajuntament ha de vetllar per garantir una bona sanitat pública a tota la ciutadania.

Arran del Reial decret llei 16/2012 s’han continuat detectant situacions d’exclusió de l’accés al sistema sanitari públic. Les retallades pressupostàries en sanitat han afectat especialment els proveïdors públics, i el pes en el sistema públic de proveïdors privats i lucratius ha augmentat, i és majoritari en àrees com la de rehabilitació o la sociosanitària.

A continuació trobareu les actuacions desenvolupades en el marc d'aquest objectiu.

Entrada al Cap Guinardó