Síndromes de sensibilització central

Les síndromes de sensibilització central (SSC) són un conjunt de patologies cròniques i complexes que poden afectar tant a dones com a homes i poden aparèixer a qualsevol edat. Afecten el sistema nerviós, immunològic i endocrí i provoquen, entre altres símptomes, una sensibilitat accentuada davant factors ambientals. Es tracta de malalties d’evolució irregular, amb períodes d’intensificació de la simptomatologia, fet que pot provocar que a vegades la persona pugui mantenir el dia a dia amb normalitat i que en altres ocasions el dolor, el cansament o la hipersensibilitat es torni incapacitant i impedeixi fer vida normal. Els símptomes no són visibles, però generen un gran impacte en la vida de les persones que els pateixen és doncs veuen minvada la seva qualitat de vida i poden patir incomprensió en l’entorn familiar, social, escolar, laboral i, sovint, en el sanitari. En els casos més greus, les persones afectades poden veure’s obligades a quedar-se a casa. Es tracta de malalties emergents que afecten cada vegada més població. Millorant-ne la prevenció i evitant la utilització d’agents tòxics i contaminants i l’exposició als camps electromagnètics, beneficiarem la salut de les persones afectades i de tota la ciutadania.

 

Algunes síndromes que formen part de les SSC són:

  • La fibromiàlgia (FM) que es caracteritza per un dolor generalitzat, que pot ser constant o fluctuant, que afecta sobretot a la musculatura i les articulacions de l’esquena sense que s’hagi realitzat un esforç previ o s’observi una lesió aparent. Aquest dolor pot arribar a ser molt sever i sovint s’acompanya de son no reparador, mals de cap, trastorns cognitius i de l’estat d’ànim, i fatiga, entre d’altres símptomes.
     
  • La síndrome de fatiga crònica o encefalomielitis miàlgica (SFC/EM) que causa una fatiga significativa i persistent davant de petits esforços, tant físics com mentals, que empitjora amb l’activitat i no millora amb el repòs. Provoca, a més, un dolor generalitzat i una disminució del rendiment cognitiu, insomni i son no reparador.
     
  • La sensibilitat química múltiple (SQM) que és la pèrdua de tolerància a substàncies químiques nocives presents en l’entorn (combustibles, dissolvents, pesticides...) i a productes d’ús habitual (ambientadors, desinfectants, perfums, suavitzants...). Es manifesta amb símptomes en diferents òrgans i sistemes, en exposar-se a uns nivells d’agents químics diversos que són ben tolerats per la majoria de les persones.
     
  • L’electrohipersensibilitat (EHS) que és la intolerància als camps electromagnètics que es troben al nostre entorn (telefonia mòbil, wifi, línies d’alta tensió...) i provoca en les persones afectades símptomes de diferent intensitat, fins al punt de perjudicar la seva vida professional, acadèmica i familiar.