Telèfon de prevenció del suïcidi

L’Ajuntament de Barcelona, amb la Fundació Ajuda i Esperança, ha posat en marxa un telèfon de prevenció del suïcidi que consisteix en l’habilitació d’una línia de telèfon gratuïta per atendre trucades en què es presentin, específicament, ideacions o conductes suïcides. El telèfon també podrà rebre trucades de familiars o entorn social de persones que expressin aquestes idees o comportaments.

El número de telèfon és el 900 925 555 i l’atén voluntariat seleccionat, format i capacitat específicament per donar resposta a aquest tipus de trucades. Estarà obert les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.

Aquesta iniciativa s’ha impulsat gràcies al Pla de xoc en salut mental de Barcelona 2020, i en el marc del Pla de salut mental de Barcelona 2016-2022. Una de les línies d’acció del pla és impulsar polítiques de prevenció i detecció precoç del risc de suïcidi, que s’ha concretat amb l’Estratègia de prevenció del suïcidi, conjuntament amb altres institucions, organismes i entitats de la ciutat.

El grup motor de l’estratègia l’integren les parts següents:

 • Departament de Salut de la Generalitat i Pla director de salut mental i addiccions
 • 061 CatSalut Respon
 • Consorci Sanitari de Barcelona
 • Consorci d’Educació de Barcelona
 • Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
 • Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB)
 • Guàrdia Urbana de Barcelona
 • Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de Barcelona
 • Fundació Ajuda i Esperança
 • Associació Catalana per la Prevenció del Suïcidi
 • Després del Suïcidi - Associació de Supervivents
 • Obertament
 • Taula de Salut Mental de Barcelona

Punts d’atenció a l’espai Barcelona Cuida

L’espai d’informació i orientació Barcelona Cuida ofereix atenció específica a les famílies i entorn de persones en risc de suïcidi i a les que han sobreviscut a un suïcidi:

 • Punt d’atenció a familiars i entorn de persones en risc de suïcidi: l’Associació Catalana per a la Prevenció del Suïcidi ofereix atenció i acompanyament setmanal a familiars, amics/igues i entorn de persones en risc. Els dona suport emocional i eines per actuar davant de certes situacions i per saber donar suport i aconseguir que les persones en risc demanin i trobin ajuda. Dimarts, de 16.45 a 18.45 h. Telèfon: 652 87 38 26.  Correu: info@acps.cat
 • Punt d’atenció a persones supervivents a un suïcidi (familiars i/o entorn): l’associació Després del Suïcidi-Associació de Supervivents (DSAS) ofereix orientació, informació, assessorament i suport precoç a les persones a qui els ha afectat una mort per suïcidi. L’objectiu és procurar que les persones que hagin viscut aquesta experiència traumàtica i tràgica tinguin un procés de dol saludable, trenquin tot l’estigma i el tabú entorn del fet viscut i comptin amb un punt de trobada on tinguin cura d’elles. També es planifiquen xerrades i formacions orientades i específiques sobre fenomen de les conductes suïcides i les seves conseqüències. Dilluns i dimecres, de 9.30 a 11.30 h. Telèfon: 662 54 51 99. Whatsapp contacte: 666 64 06 65. Correu: info@despresdelsuicidi.org