Taula Salut Mental Districte de Sant Andreu

La constitució de la Taula de Salut Mental de Sant Andreu, el passat 5 de juliol de 2017, dona el tret de sortida a les deu taules que s’han de constituir en els deu districtes de la ciutat, tal com es preveu en el Pla de salut mental de Barcelona aprovat el setembre del 2016.

La comissionada de Salut i Diversitat Funcional, Gemma Tarafa, ha recordat que Barcelona s’ha marcat com a prioritat millorar el benestar psicològic de la població i reduir la incidència de problemes de salut mental, amb una perspectiva de cicle de vida i d’equitat, amb una atenció especial vers els grups més vulnerables.

Tant la Taula de Salut Mental de Sant Andreu com les següents que s’aniran constituint a la resta de districtes estan formades per un nucli impulsor que agrupa els agents principals del districte en la matèria. Neixen per articular els diferents actors implicats en la salut mental a cada territori, i hauran d’elaborar un pla de treball anual. L’evolució d’aquest pla anual es traslladarà tant a la Taula de Salut Mental de Barcelona com al Consell de Salut del districte corresponent.

Entre els membres de la Taula de Salut Mental del districte de Sant Andreu hi ha el Consorci Sanitari de Barcelona, els proveïdors de serveis de salut mental, les entitats d’afectats/des i familiars amb actuacions al districte, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona, Serveis Socials, Barcelona Activa, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i el/la tècnic/a de Salut del districte. Tots els actors treballen amb una perspectiva transversal de participació activa, autonomia i consens.

La metodologia de treball de les taules de salut mental dels districtes és la següent: primerament s’elabora conjuntament un informe de la situació de salut mental del districte, a partir de la qual es pensen propostes d’acció per intervenir sobre l’estat de situació. Seguidament, cadascuna de les propostes es treballa en una comissió de treball en la qual hi participen els membres de la taula interessats/des i altres agents relacionats/des amb el tema en qüestió.