Taula Salut Mental Districte de Sant Andreu

La Taula de Salut Mental del districte de Sant Andreu integra els principals agents del territori  implicats en la matèria. La seva missió és connectar els diferents actors de l’àmbit de la salut mental al districte i elaborar un pla de treball anual. L’evolució d’aquest pla es trasllada a la Taula de Salut Mental de Barcelona i al Consell de Salut del districte.

Les taules de salut mental dels districtes es creen amb la finalitat de posar en marxa les accions del Pla de Salut Mental de Barcelona que tenen un caràcter territorial, per conèixer i articular tots els agents de la salut mental del districte, per assegurar la planificació i gestió de les diferents  actuacions al territori i per identificar potencialitats i necessitats  en matèria de salut mental al districte.

Formen part de la Taula de Salut Mental del districte de Sant Andreu el Consorci Sanitari de Barcelona, els proveïdors de serveis de salut mental, les entitats de persones afectades i familiars del districte, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, els serveis socials del territori, Barcelona Activa, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, oficines de l’habitatge i el personal tècnic de Salut del districte, entre d’altres. Segueixen els principis de simetria, participació activa, autonomia i consens.

La metodologia de treball de les taules de salut mental dels districtes és la següent: primerament s’elabora un informe de la situació , a partir de la qual es pensen propostes d’accions prioritàries. Seguidament, cadascuna de les propostes es treballa per projectes en els quals hi participen els membres de la taula interessats i altres agents relacionats amb la temàtica.

La Taula de Salut Mental de Sant Andreu es va constituir el passat 5 de juliol de 2017 en un acte inaugural que va comptar amb la participació de la Regidora de Salut, Envelliment i Cures, Gemma Tarafa.