Taula Salut Mental Districte Sant Martí

La constitució de la cinquena taula de salut mental de districte de la ciutat, va tenir lloc a Sant Martí el passat 16 de gener de 2019, amb la presència de la comissionada de Salut i Diversitat Funcional, Gemma Tarafa, el regidor del districte, Josep Maria Montaner, la Consellera de Salut del districte, Eva Campos i el Conseller tècnic, Marc Andreu.

Tant la Taula de Salut Mental de Sant Martí com les següents que s’aniran constituint a la resta de districtes estan formades per un nucli impulsor que agrupa els agents principals del districte en la matèria. Neixen per articular els diferents actors implicats en la salut mental a cada territori, i hauran d’elaborar un pla de treball anual. L’evolució d’aquest pla anual es traslladarà tant a la Taula de Salut Mental de Barcelona com al Consell de Salut del districte corresponent.

Entre els membres de la Taula de Salut Mental del districte de Sant Martí, igual que la resta de taules, hi ha el Consorci Sanitari de Barcelona, els proveïdors de serveis de salut mental, les entitats d’afectats/des i familiars amb actuacions al districte, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona, Serveis Socials, Barcelona Activa, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i el/la tècnic/a de Salut del districte. Tots els actors treballen amb una perspectiva transversal de participació activa, autonomia i consens.

La metodologia de treball de les taules de salut mental dels districtes és la següent: primerament s’elabora conjuntament un informe de la situació de salut mental del districte, a partir de la qual es pensen propostes d’acció per intervenir sobre l’estat de situació. Seguidament, cadascuna de les propostes es treballa en una comissió de treball en la qual hi participen els membres de la taula interessats/des i altres agents relacionats/des amb el tema en qüestió.

Taula Salut Mental Districte Sant Martí