Barcelona Salut als Barris. Memòria 2018

L'aposta per la salut comunitària per revertir desigualtats de salut entre barris es concreta en 183 intervencions que han beneficiat 13.613 persones de totes les edats.

L'aposta per la salut comunitària per revertir desigualtats de salut entre barris es concreta en 183 intervencions que han beneficiat 13.613 persones de totes les edats.

L’estratègia Barcelona Salut als Barris (BSaB) de salut comunitària s’enfoca als barris de la ciutat de Barcelona en una situació de més vulnerabilitat amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i la salut de les veïnes i veïns que hi viuen i de reduir les desigualtats respecte als de la resta de la ciutat.

Aquesta Memòria presenta l’activitat realitzada durant el 2018 en aquests barris on ha estat present l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), 25 barris, agrupats en 18 territoris, on viuen 392.694 persones.

Durant el 2018, s’han dut a terme 183 intervencions (programes dirigits a famílies, promoció de la salut a les escoles, programes de lleure saludable i de salut afectiu-sexual per a joves, intervencions dirigides a millorar la qualitat de vida, tant física com mental per adults i gent gran), en els 25 barris prioritzats, on han participat 13.613 persones de totes les edats.

D’altra banda, s’ha realitzat el re-diagnòstic del Poble Sec i s’han encetat els re-diagnòstics de les Roquetes i del Bon Pastor i Baró de Viver. Les tècniques comunitàries de l’ASPB han participat en 630 reunions amb més de 460 agents dels diferents territoris (entre serveis públics, entitats, equipaments de proximitat i ciutadania) per treballar conjuntament a identificar les necessitats en salut i dissenyar, implementar i avaluar programes per cobrir-les.

Ja podeu consultar la nova Memòria Barcelona Salut als Barris on trobareu l’activitat que s’ha dut a terme en 2018, les dades sobre els diferents barris i els graus de satisfacció assolits en cada intervenció.