Resolució provisional de la convocatòria general de subvencions 2020

SUBVENCIONS. Publicada la resolució provisional d’atorgament i denegació de la convocatòria general de subvencions, activitats i serveis de districte i de ciutat per l’any 2020.

La resolució provisional d’atorgament i denegació de la convocatòria general de subvencions, activitats i serveis de districte i de ciutat per l’any 2020 ja s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb data 5 de juny. Us recordem que l’àmbit «Salut» s’inclou en aquesta convocatòria i que el trobareu assignat a la lletra D.

Dins l’àmbit «Salut» s’han presentat un total de 278 distribuits en les següents modalitats:

  • Da – Suport a les persones que cuiden familiars malalts i/o dependents
  • Dc – Promoció de la salut sexual i reproductiva
  • Dd – Promoció, prevenció i millora de la salut mental
  • De – Promoció de la salut, prevenció i reinserció en el camp de les addiccions
  • Df – Suport a persones afectades i sensibilització en el camp de les malalties
  • Db – Promoció d’una millor organització social de les cures

Trobareu la proposta de resolució provisional corresponent a l’àmbit “Salut” a partir de la pàgina 3 del document.

Les bases reguladores de la convocatòria atorguen a les entitats que s’hi han presentat un termini de 10 dies hàbils per a presentar al·legacions, esmenes i modificacions; a comptar des del dia següent de la publicació de la resolució (és a dir, fins al 19 de juny inclòs). Aquest termini està dirigit a aquells projectes que s’han vist afectats pel context general de la Covid-19 o per les mesures per combatre-la de manera que han hagut de fer canvis en el format i/o en el pressupost. En tal cas, cal que presentin la modificació del projecte, per la qual cosa poden fer servir el document de “Modificació de projecte” penjat al web municipal (que també adjuntem en aquesta notícia) junt amb una instància indicant que és una petició de modificació.

Les reformulacions de projectes en un altre sentit es seguiran regint per la normativa de subvencions i es podran presentar com sempre més endavant.