CC Via Pública, Seguretat i Mobilitat. Febrer 2019. Sessió ordinària. febrer.

19/02/2019
  • 2019

CC Via Pública, Seguretat i Mobilitat. Febrer 2019. Sessió ordinària. febrer.

19/02/2019
  • 2019

Comissió Consultiva Serveis a les Persones. Febrer 2019. Sessió ordinària. gener.

24/01/2019
  • 2019

Comissió Consultiva Serveis a les Persones. Febrer 2019. Sessió ordinària. gener.

24/01/2019
  • 2019