Montserrat Benedí i Altés

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Presidenta

Presidenta del Districte de Sant Andreu
Regidora Portaveu adjunta del Grup Municipal d'ERC
Presidenta de la Comissió de Drets Socials
Cultura i Esports
Regidora adscrita a Nou Barris
Regidora adscrita a Sants Montjuïc