Consell Plenari de Sant Andreu.

06/10/2017 - 15:11

Ajuntament. Serà el dimecres 11 d'octubre a partir de les 19 h a la Sala Andreu Cortines de la Seu del Districte (Pl. Orfila, 1).

Serà el dimecres 11 d'octubre a partir de les 19 h a la Sala Andreu Cortines de la Seu del Districte (Pl. Orfila, 1).

El Consell Plenari tractarà de diversos temes a partir del següent ordre del dia:

-Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

-Part informativa: Modicacions del cartipàs, informe de la Regidora de Districte i Mesures de Govern.
-Part decisòria: Proposta de Xarxa dels Drets dels Infants de Barcelona per la plaça del c. Foradada 25.
-Part d’impuls i control: Declaració institucional, proposicions, precs, preguntes i seguiment de proposicions.

Vine, informa’t i participa!