Convocats els Premis Sant Andreu

26/07/2018 - 13:53

Els Premis Sant Andreu tenen com a objecte el reconeixement de tasques d'especial rellevància o interès públic, desenvolupades a títol individual o col•lectiu per persones o institucions dins l'àmbit territorial del districte

Els Premis Sant Andreu tenen com a objecte el reconeixement de tasques d'especial rellevància o interès públic, desenvolupades a títol individual o col•lectiu per persones o institucions dins l'àmbit territorial del districte

La presentació de sol·licituds serà fins al 15 d’octubre i s’hauran de tramitar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) en horari de 8.30 a 14.30 h.

Es premien l’esforç, la dedicació i la consecució de mèrits palesos en qualsevol àmbit, com ara l’associacionisme, la cultura, l’esport, el civisme, la defensa dels drets ciutadans, etc. També poden optar als premis aquelles persones que s’hagin distingit per activitats que han donat al districte de Sant Andreu una projecció exterior.

Periodicitat: Els premis s’atorguen anualment coincidint amb la Festa Major de Sant Andreu.

Dotació dels premis: El Premis Sant Andreu consisteixen en una peça que acredita aquest reconeixement, realitzada expressament per a l’esdeveniment.

Anualment, se’n poden concedir dos, un a la categoria de persona individual i un altre a la categoria d’entitat o col·lectiu.