Districte aprova la mesura de govern pel Dret a l'Habitatge

04/07/2018 - 10:00

L’objectiu és garantir la funció social de l’habitatge i avançar en la construcció d’un servei públic d’habitatge a l’alçada de les millors pràctiques d’altres ciutats europees.

L’objectiu és garantir la funció social de l’habitatge i avançar en la construcció d’un servei públic d’habitatge a l’alçada de les millors pràctiques d’altres ciutats europees.

El Pla assenyala reptes vinculats amb problemàtiques actuals, com la dificultat per fer front al pagament del lloguer o la necessitat d’incrementar el parc públic d’habitatges sigui amb la promoció d’obra nova prevista en el planejament com buscar altres fórmules d’adquirir-ne i produir-ne, i d’altres amb problemes endèmics, com la dificultat dels joves per trobar pis o la substitució dels habitatges principals per allotjaments d’ús turístic.

El Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025 s’estructura en quatre eixos d’actuació estratègics:
> Prevenir i atendre l’emergència habitacional
> Garantir el bon ús de l’habitatge
> Ampliar el nombre de pisos assequibles
> Rehabilitar el parc existent

La qüestió de l’habitatge té una dimensió de protecció social i de prevenció de l’exclusió residencial i social molt notòria, atès que l’accés a l’habitatge és un dret bàsic de les persones. No obstant això, l’esclat de la bombolla immobiliària ha agreujat les dificultats d’accés i manteniment a aquest bé de primera necessitat que és l’habitatge. Quan l’Ajuntament de Barcelona posa a l’abast les eines per atendre les necessitats habitacionals exerceix, al seu temps, les seves competències en matèria de protecció social. Durant els darrers anys s’han establert instruments de coordinació per fer més fluida i conjunta. Des de 2015 s’ha fet un pas més, integrant l’àrea d’Habitatge a la tinença de Drets Socials, i donar a aquesta coordinació més impuls.

Des del districte de Sant Andreu s’ha vist necessari compartir i coordinar els diferents serveis de proximitat implicats en matèria d’habitatge, amb la creació de tres taules per abordar l’emergència habitacional i les ocupacions pernicioses, sobretot als barris de la Franja. Aquesta coordinació es fa a través de tres taules: la taula d’habitatge, la taula d’ocupacions pernicioses i la taula de disciplina, que funcionen amb regularitat periòdica.

Pel que fa als serveis propis de districte, cal destacar també el Servei de Convivència i Vulnerabilitat que treballa als barris de Trinitat Vella i a Bon Pastor., detectant pisos buits, sobretot els d’ocupació conflictiva, a mans d’entitats financeres o particulars, i treballar per la seva recuperació i corregir la situació anòmala de l’habitatge i donar-hi un ús social.
Una altra eina per garantir l’habitatge com a dret és el programa de rehabilitacions, mitjançant el programa de Pla de Barris i el projecte de regeneració urbana a Via Barcino al Barri de la Trinitat.

Finalment, l’ampliació del parc públic d’habitatges, sigui mitjançant els projectes de transformació urbana, destacant el de l’àmbit Sant Andreu Sagrera, les habitatges previstos allà on hi ha sòl disponible (La Sagrera, Baró de Viver, entre d’altres) i la captació d’habitatge mitjançant noves adquisicions a entitats financeres o nous tipus de gestió.