Districte promou la salut amb la Mesura de Govern per combatre l'obesitat i el sedentarisme

20/12/2018 - 10:59

El Consell Plenari ha aprovat la iniciativa per capgirar la tendència de manca d'activitat física i hàbits alimentaris perniciosos entre la població dels set barris del territori.

El Consell Plenari ha aprovat la iniciativa per capgirar la tendència de manca d'activitat física i hàbits alimentaris perniciosos entre la població dels set barris del territori.

El canvi d’hàbits de vida dels darrers anys ha influït en les pràctiques alimentàries i la reducció de la pràctica de l’activitat física. Les dades relatives als hàbits de salut al districte de Sant Andreu recullen índexs alts en alguns grups de població de persones que pateixen obesitat i sedentarisme, respecte a la mitjana de la ciutat Barcelona. Aquests resultats de l’Enquesta de Salut de Catalunya per a la població de Barcelona (dades acumulades 2011-2014) plantegen reptes a encarar.

L’activitat física i l’alimentació adequada són elements indispensables en la reducció de les taxes de mortalitat per malalties cròniques. Segons les dades acumulades 2011 a 2014 de l’Enquesta de Salut de Catalunya, la població gran de Sant Andreu (65 anys i més) presenta valors d’obesitat superiors a la resta de la ciutat tant en homes (22,4% a Sant Andreu vs. 16,7% a la ciutat) com en dones (29,2% a Sant Andreu vs. 20,2% a la ciutat). Les xifres de sedentarisme són similars al districte i a la ciutat, tret de les dones de 45 anys i més, que presenten prevalences 10 punts per sobre durant el període 2011-2014 (Salvador et al. 2016).

També l’Enquesta de Salut de Catalunya 2014 , amb dades declarades, indica que en infants de 6 a 12 anys el sobrepès és del 18,7%, igual per a ambdós sexes. L’obesitat afecta un 11,7% (un 13,5% en nens i un 9,9% en nenes), segons taules de l’OMS. En aquest context, tant les mesures preventives que s’adoptin per intentar disminuir la incidència de sobrepès i obesitat en edats precoces, com les intervencions per reduir la seva magnitud, adquireixen una importància fonamental.(1)

En aquest sentit, el Districte de Sant Andreu i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) tenim un ferm compromís amb la promoció de l’activitat física i l’alimentació saludable com a pràctiques i hàbits fonamentals per a la salut individual i col·lectiva i volem potenciar la seva pràctica a tots els nivells i arreu del territori del Districte.

Al llarg del període 2015 – 2018, s’ha apostat des del Districte de Sant Andreu, conjuntament amb la resta d’actors implicats en la comunitat vinculada a l’àmbit de salut, per les següents línies de treball:

  • Accions educatives sobre els factors conductuals i l’estil de vida.
  • Accions d’impacte i transformació a nivell de les famílies, dels diferents entorns i xarxes socials.
  • Polítiques tendents a millorar les condicions de vida i de treball relacionades amb l’alimentació i l’activitat física.
  • El desenvolupament del màxim d’influència vers sectors de la política responsables de la mobilitat, l’organització mediambiental i les grans decisions en el mercat alimentari.

Podeu consultar el contingut íntegre de la mesura al document adjunt.