La Nau Vila Besòs, un nou equipament pel Districte

20/11/2018 - 19:47

Societat. El 29 de novembre aquest espai, destinat a les entitats dels set barris, obre les portes al Bon Pastor.

El 29 de novembre aquest espai, destinat a les entitats dels set barris, obre les portes al Bon Pastor.

La Nau Vila Besòs és un projecte impulsat pel Districte de Sant Andreu amb la col·laboració de Barcelona Activa, adreçat a les prop de 400 entitats, associacions i grups socials de l’àmbit territorial del Districte de Sant Andreu.

La Nau Vila Besòs ofereix a la xarxa associativa de Sant Andreu:
• un espai on poder emmagatzemar, els materials que les entitats utilitzen habitualment per les seves activitats.
• un espai taller amb taula i estris de treball per la recuperació i construcció de materials.
• una aula per sessions formatives de grups reduïts.
• la possibilitat de participar en la dinamització de projectes i activitats comunes.

La Nau vol ser un espai de trobada i derelació a partir del qual es generin intercanvis d’experiències, coneixements, formació i materials, així com projectes compartits.

La gestió va a càrrec d’una empresa d’inserció que es l’encarregada del seu funcionament. El seu personal amb la supervisió del Districte i Barcelona Activa, vetllarà per la difusió del projecte i la seva dinamització, per promoure la implicación i col·laboració entre les entitats que s’incorporin al projecte.

L’horari de funcionament és els matins de dimarts i dijous de 9 a 14 i totes les tardes de 16 a 20.30 h, per atendre casos concrets es podran concertar horaris especials.

Les entitats, associacions i grups interessats hauran d’emplenar el model de sol·licitud corresponent i lliurar-lo directament a la Nau Vila Besòs o fer-lo arribar per correu electrònic a l’adreça: nauvilabesos@bcn.cat.