Endavant el projecte per urbanitzar més de 20.000 metres quadrats als entorns de la Sagrera

02/04/2019 - 11:35

Urbanisme i infraestructures. L’àrea que envolta la futura estació tindrà noves zones d’estada, més arbrat i millors connexions per moure-s’hi a peu o en bicicleta.

La Comissió de Govern ha tramitat el projecte per urbanitzar més de 20.000 metres quadrats als entorns de la futura estació de la Sagrera. La transformació de l’espai, que començarà al setembre i s’acabarà el 2021, inclou remodelar diversos carrers amb noves zones d’estada, més arbrat i millors connexions per moure-s’hi a peu o en bicicleta i retornar al barri la Font del Gaig.

L’objectiu dels treballs d’urbanització, que inclouen una part del carrers Gran de la Sagrera, de Garcilaso i de Berenguer de Palou, és millorar l’accessibilitat i dinamitzar aquest àmbit, afectat pels anys d’obres de construcció de l’estació de la Sagrera.

Gran de la Sagrera

La nova configuració del carrer Gran de la Sagrera, entre els carrers de Costa Rica i de Garcilaso, inclou renovar l’espai per als vianants amb una vorera al costat mar de cinc metres d’amplada i una vorera al costat muntanya de 2,20 metres, on hi haurà parterres i altres elements de jardineria i fanals i mobiliari urbà nous.

La calçada central tindrà tres carrils de circulació. En sentit nord hi haurà un carril per a vehicles i un carril bus, i en sentit sud, un carril mixt.

Garcilaso

La remodelació del carrer de Garcilaso afecta el tram que va des del carrer Gran de la Sagrera fins més enllà del carrer de Berenguer de Palou:

  • Costat Besòs: un carril bici bidireccional adjacent a la vorera i un cordó d’aparcament.
  • Costat Llobregat: un carril bus adjacent a la vorera i dos carrils de circulació.

A més, a la via situada per sota del carrer de Berenguer de Palou s’habilitarà una zona d’aparcaments en cordó.

Berenguer de Palou

El carrer de Berenguer de Palou es renovarà completament entre els carrers de Garcilaso i de Ferran Turné amb una vorera al costat muntanya d’amplada variable (entre 4,7 i 7,2 metres) i una vorera de 4 metres al costat mar.

A més, s’hi habilitarà un carril bici bidireccional separat de la calçada per la filera de til·lers que hi ha actualment, i s’hi mantindran dos carrils de circulació, un per a vehicles i un carril bus.

Nous eixos per a vianants

Per facilitar la mobilitat a peu i l’accessibilitat per tot l’àmbit, el projecte també inclou obrir nous eixos per a vianants.

D’una banda, s’habilitarà un vial que connectarà el carrer de Josep Estivill —a través de la cruïlla del carrer Gran de la Sagrera i la baixada de la Sagrera— amb el carrer Garcilaso, a l’altura del carrer de Berenguer de Palou.

En segon lloc, s’hi obrirà un vial que connectarà els carrers de Garcilaso i de Clara Zetkin per l’esplanada que hi ha actualment a l’est del carrer de Berenguer de Palou, al costat del casal de barri Torre de la Sagrera.

La Font del Gaig torna a la Sagrera

La Font del Gaig, una font de pedra creada l’any 1865 per l’arquitecte barceloní Antoni Rovira i Trias, es netejarà i es restaurarà abans de retornar-la al carrer d’on es va retirar l’any 2001 pel mal estat de conservació.

Aquesta font, que durant molt de temps va ser un punt de trobada del barri, s’ubicarà al carrer de Garcilaso, entre els carrers Gran de la Sagrera i de Berenguer de Palou, molt a prop de la seva ubicació original.

Horitzó 2021

Les obres han estat impulsades per Barcelona Sagrera Alta Velocitat, societat integrada per representants municipals, de la Generalitat, l’Estat, ADIF i RENFE.

Es preveu que els treballs comencin al setembre i s’acabin durant el primer trimestre del 2021. El pressupost total és de 6,9 milions d’euros. L’Ajuntament n’hi aportarà 1,76, i la resta provindran de quotes urbanístiques derivades de l’entorn.